05.05.2022

„Śmierć to Chrystus, który przychodzi nas ocalić już na dobre, już na zawsze” – cytował słowa ks. Janusza Pasierba wikariusz generalny ks. prałat dr Bronisław Kaczmarek. Na bydgoskich Bielawkach odbyły się uroczystości pogrzebowe prof. nauk humanistycznych i filolog Elżbiety Laskowskiej.

Założycielka i aktywna działaczka Wincentyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Stryszek” zmarła 1 maja w wieku 76 lat. – Przyszliśmy nie po to, by płakać, bo doskonale wiemy, że wszyscy idziemy tą samą drogą – dodał ks. prałat dr Bronisław Kaczmarek, wskazując na cel, jakim dla człowieka wiary jest życie wieczne.

Profesor Elżbieta Laskowska urodziła się 9 lutego 1946 roku. Od 1984 roku, jako wykładowca, związana była z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Jej pracy naukowej poświęconej problemom etyki słowa w języku i w komunikacji, towarzyszyła zawsze żywa obecność w Kościele i społeczności lokalnej.

Profesor uczestniczyła czynnie w III Powojennym Synodzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przez wiele lat chętnie dzieliła się wiedzą  i świadectwem wiary, uczestnicząc w bydgoskich Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, czy międzynarodowych konferencjach o etyce w mediach.

Spotykała się z młodzieżą w duszpasterstwach akademickich. „Do duszpasterstwa akademickiego trafiłam w momencie, kiedy wchodziły w życie postulowane przez Sobór Watykański II przemiany w liturgii. Dzięki temu zaczęłam dostrzegać treści, dotąd przesłaniane przez rytuał. No i ksiądz, który nie mieścił się w stereotypie niedostępnego dla zwykłego człowieka kapłana. Bo można było z nim „normalnie” porozmawiać. Jestem przekonana, że gdyby nie „Stryszek”, byłabym dziś zupełnie innym człowiekiem – nie wiadomo, czy zaangażowanym religijnie” – powiedziała prof. Elżbieta Laskowska z okazji 50-lecia „Stryszka” w 2019 roku.

Współtworzyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w grodzie nad Brdą. Była cenionym i szanowanym przez studentów i doktorantów wychowawcą i wykładowcą.

Msza św. pogrzebowa odbyła się w bydgoskim kościele Zmartwychwstania Pańskiego.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print