25.07.2022

„Mamy przemieniać rzeczywistość przez wiarygodne życie Ewangelią” – powiedział we wspomnienie swojego patrona w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy bp Krzysztof Włodarczyk.

Ksiądz prałat Grzegorz Nowak, który wygłosił słowo, przypomniał, że imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co „niosący Chrystusa”. – Wszyscy tu obecni mamy zastanowić się, jak nieść Boga do współczesnego świata, który żyje w atmosferze wielu zagrożeń i niebezpieczeństw – podkreślił, dodając, że święci nie służą tylko do tego, „by ich wizerunki kojarzone były z breloczkami i obrazkami”. – Zasięg geograficzny kultu świętego Krzysztofa jest szeroki i niesłusznie zawężany do lokalnego wspomnienia – dodał kanclerz kurii, zachęcając do modlitwy za pasterza.

KAZANIE – KS. PRAŁAT GRZEGORZ NOWAK

 

Najważniejsza świątynia w diecezji zgromadziła przy ołtarzu bp. seniora Jana Tyrawę, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń. – Z wdzięcznością i podziwem patrzymy na to, jak niesiesz Chrystusa do każdej parafii, wspólnoty, a przede wszystkim do ludzkich serc – dodał na zakończenie modlitwy prepozyt Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej ks. infułat Ryszard Pruczkowski. – Chcę być niewolnikiem Chrystusa i sługą dla ludu, do którego mnie posyła. Zapraszam do jedności serc, poszukiwania dróg oraz sposobów dotarcia z Ewangelią – powiedział solenizant, dziękując wszystkim za obecność.

Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452, znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku czci męczennika bazylice w Bitynii. W ikonografii święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jednak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, niosący na barkach Dzieciątko Jezus.

Tekst i nagranie: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz/Marcin Jarzembowski

print