17.09.2022

„Głównym waszym zadaniem będzie zanoszenie Najświętszego Sakramentu chorym” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk, który spotkał się z kandydatami do pełnienia funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii św.

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Bydgoskiej rozpoczęło się Studium dla kandydatów do pełnienia wspomnianej funkcji, w którym uczestniczy dziewiętnastu mężczyzn, wybranych przez księży proboszczów. Do kwietnia 2023 roku, w każdą trzecią sobotę miesiąca, kandydaci będą brali udział w specjalnych wykładach, które pozwolą im właściwie przygotować się do powierzonej misji.

W lutym 2021 roku, bp Jan Tyrawa zatwierdził „Zasady wykonywania funkcji szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. w diecezji bydgoskiej”, które weszły w życie 19 marca. – Rozdział II „Zasad” określa kryteria, które powinni spełniać kandydaci, a także zagadnienia, jakie należy omówić w czasie studium – powiedział ks. dr Mateusz Nowak, diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. –

Wstępne przygotowanie zakończy się w maju przyszłego roku udziałem kandydatów w rekolekcjach przed przyjęciem błogosławieństwa, jakiego udzieli biskup diecezjalny. – Nie zakończy się jednak sama formacja, która powinna być permanentna – dodał ks. dr Mateusz Nowak.

Oprac. MJ
Zdjęcia: Organizatorzy

print