19.09.2022

„Biel naszej tablicy to kartka, która została zapisana. Niech wryje się w waszą pamięć, byście nigdy nie pomyśleli, że tak można zapisać ją jeszcze raz” – powiedział dyrektor Przemysław Woś, zwracając się do swoich uczniów.

W Technikum im. Sybiraków, które jest częścią Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą patronów. – To we wrześniu 1939 roku rozpoczęła się deportacja ludności na Syberię. Chcemy oddać hołd represjonowanym na wschodzie Polakom. „Wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich wracamy. A rozkwitają tym wspanialej, im więcej serca wkładamy w ich pielęgnowanie” – mówili uczniowie szkoły.

Półtora godzinna lekcja ukazała bolesne wydarzenia sprzed 83 lat. – Ta tablica ma przenosić wasz umysł do rzeczywistości, która jest tragiczną historią – dodał dyrektor Przemysław Woś, tłumacząc jej symbolikę. – Biel, to siarczysty mróz, to bezkres śniegu, to zamieć, przez którą niczego nie widać. Ta biel, to również kolor kapitulacji – nie wiezionego więźnia, ale człowieczeństwa. Kapitulacji rozumu i wolnej woli, których brak doprowadził do dehumanizacji drugiego człowieka – mówił.

Na tablicy znalazły się m.in. rozsypane po mapie nazwy miejscowości. – Kiedy wasz wzrok będzie wędrował wzdłuż linii kolejowych, niech rozum pozwoli przekroczyć siebie i niech zabierze was na tę trasę. W dolnej części umieszczono daty głównych deportacji, razem z ilością osób, które zostały wywiezione w nieznane. Za każdą liczbą jest jakaś rodzina, a więc konkretna historia, która pokazuje, że niewłaściwe wykorzystanie wolności i rozumu prowadzi do zła – przestrzegał dyrektor.

Całość tablicy zamyka się w klamrze srebrnych liter: Bóg, honor, Ojczyzna. – Nie składamy wam hołdu Sybiracy słowami, ani wyłącznie tablicą. Jako szkoła chcemy złożyć wam hołd wychowaniem młodzieży ku konkretnym wartościom, w odniesieniu do szukania dobra na drodze rozumu i poszanowania wolności drugiego,  w duchu miłości do bliźniego – dodał Przemysław Woś.

Tablica została ufundowana przez Związek Sybiraków Oddział w Bydgoszczy. Środki na nią zebrano w dwóch spośród ośmiu kół, działających nad Brdą. – W tej szkole nie było jeszcze trwałego znaku pamięci, stąd padła taka propozycja. To, o czym marzyliśmy, się spełniło – dodał prezes Mirosław Myśliński, dziękując wszystkim za zaangażowanie w uroczystość. – Poświęcenie tablicy niech będzie modlitwą za tych, którzy nie wrócili do ojczyzny, ponosząc śmierć na „ziemi niczyjej”, by osiągnęli życie wieczne. Pamiętamy o tych, którzy są z nami, dziękując za świadectwo patriotyzmu i wierności Bogu, jakie przekazują młodym pokoleniom – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, że „staną się godnymi jej tradycji i będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia”. Zostały również wręczone: honorowa, złota i srebrna odznaka za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print