24.11.2022

„Śpiewajcie Panu pieśń́ nową – mówi: poczujcie bliskość Boga; pozwólcie, by Jego obecność́ napełniła waszą duszę” – powiedział biskup Krzysztof Włodarczyk. 

Msza św. w Katedrze św. Marcina i Mikołaja zwieńczyła Bydgoskie Dni Muzyki Kościelnej. – Śpiew jest nieodzowną, integralną częścią uroczystej liturgii. Święty Paweł pisze do Efezjan: „Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach”. Piękne słowa dopowiada papież Benedykt XVI: „Najwyższa posługa muzyki odsłania zasypaną drogę do serca, do centrum naszego istnienia, tam, gdzie styka się ona z istnieniem Stwórcy i Zbawiciela. Gdziekolwiek się to udaje, muzyka staje się drogą prowadzącą do Jezusa; drogą, na której Bóg ukazuje swoje zbawienie” – cytował bp Krzysztof Włodarczyk.

Zatem według pasterza diecezji, muzyka nie jest tylko wydarzeniem estetycznym czy jakimkolwiek ozdobnikiem artystycznym. Bywa, że jest także wyznaniem wiary, hymnem śpiewanym na cześć Boga Stwórcy, wyrazem uwielbienia za dar piękna i dobra, które wszczepił w człowieka.

HOMILIA

 

Bydgoskie Dni Muzyki Kościelnej połączone zostały z diecezjalnymi obchodami wspomnienia patronki muzyki kościelnej – św. Cecylii. Wydarzeniu patronowali bp Krzysztof Włodarczyk i rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. Elżbieta Wtorkowska. 

Pierwszego dnia w kościele św. Mikołaja wystąpiła Schola Katedralna pod dyrekcją Krzysztofa Fryski z improwizującym na organach Jarosławem Ciechackim. Doktor Anna Szarapka, prowadząca koncert powiedziała o nim: „Bohaterami (…) były dwa najpiękniejsze instrumenty: organy – słusznie uznawane za króla instrumentów i głos ludzki. Wyjątkowość (…) koncertu polegała na tym, że obok śpiewu chóralnego zabrzmiała również organowa muzyka improwizowana”.  

W liturgiczne wspomnienie św. Cecylii w kościele św. Jadwigi Królowej na organach zagrali organiści, a jednocześnie nauczyciele gry na tym instrumencie w Studium Organistowskim Diecezji Bydgoskiej: Michał Dzięcioł, Marek Przywarty i Michał Wachowiak. – Tegoroczne Bydgoskie Dni Muzyki Kościelnej wydają mi się wydarzeniem bardzo istotnym w historii diecezji, ponieważ są zalążkiem tego, co zaczyna powstawać, jako owoc działania powołanej Podkomisji ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego. Nie chodzi tu o licytowanie się, czy w tym roku koncerty są lepsze, ale o to, że zrodziła się idea współpracy różnych środowisk, związanych z szeroko pojętą muzyką kościelną. W gruncie rzeczy okazało się, że nam wszystkim zależy na liturgii z pięknym śpiewem, grą – zarówno literatury organowej, jak i improwizacji, a to wszystko dla każdego muzyka kościelnego jest po prostu modlitwą – dodał dr Marek Przywarty, organista z kościoła NMP z Góry Karmel. 

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa zaśpiewał Chór Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej (pod dyr. Ady Gliszczyńskiej) i Żeńska Schola Gregoriańska Liquor Pacis (pod dyr. ks. Maciej Kępczyńskiego). Koncert pozwolił uczestnikom dostrzec piękno śpiewu gregoriańskiego.     

Bydgoskie Dni Muzyki Kościelnej zwieńczyła Eucharystia w intencji muzyków kościelnych diecezji w katedrze. Podczas liturgii zaśpiewał Chór Lutnia z parafii Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku. „Czujemy się wyróżnieni” – dodał Karol Szmidt, organista i dyrygent z parafii w Więcborku. – Organiści, dyrygenci, kantorzy, psałterzyści, chórzyści, zajmując się muzyką liturgiczną, wprost doświadczają spotkania z Bogiem, które dokonuje się w przestrzeni świętej liturgii Kościoła – dodał ks. Łukasz Kucharski, duszpasterz muzyków kościelnych, a także dyrektor Studium Organistowskiego Diecezji Bydgoskiej, dziękując wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print