19.01.2023

Wspólnota Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu spotkała się 18 stycznia z biskupem Krzysztofem Włodarczykiem. Od października w jej gronie kształtują się i rozeznają powołanie klerycy diecezji bydgoskiej, którzy wraz z prefektem ks. Pawłem Białczykiem, dołączyli do alumnów z archidiecezji poznańskiej i diecezji kaliskiej. 

Na początku spotkania, w seminaryjnej kaplicy Chrystusa Dobrego Pasterza, rektor ks. Jan Frąckowiak przywitał Biskupa Bydgoskiego, dziękując mu za okazywaną życzliwość, która wyraża się otwartością i obecnością w ważnych momentach dla tego miejsca. Zaznaczał, iż nie wita on ordynariusza jako gościa, ponieważ jest ojcem dla kleryków swojej diecezji, którzy są częścią całej wspólnoty.

Nawiązując do wspomnianych przez rektora odwiedzin duszpasterskich, bp Włodarczyk wyjaśniał, że ta wizyta kolędowa była dla niego potrzebą serca oraz wynikała z chęci solidarności z posługującymi w ten sposób i w tym czasie kapłanami. – Wszyscy jesteśmy posłani. Jeśli sami nie wyruszymy, będąc przy tym gotowymi na bardzo trudne doświadczenia, to nic z tego nie będzie – mówił, dzieląc się anegdotami ze spotkań ze swoimi diecezjanami. 

W swojej katechezie ordynariusz bydgoski skupił się przede wszystkim na roli rozeznawania w życiu chrześcijanina, które obok wzajemnego słuchania, stanowi filar synodalności. Odwołując się do rozważań papieża Franciszka, św. Ignacego z Loyoli oraz ks. Franciszka Blachnickiego, bp wyjaśniał najważniejsze części długiego i żmudnego procesu rozeznawania.  – Nie możemy nie podejmować rozeznawania, jeśli idziemy drogą powołania – podkreślał. 

Podstawą tego procesu – jak dodał – są Dekalog, Ewangelia oraz nauczanie Kościoła, zaś postępowanie winno opierać się na sumieniu, ukształtowanym przez Prawo Boże. Zaznaczył także, iż nie można mówić o rozeznawaniu bez życia duchowego. Niezbędną pomocą jest sakrament pokuty i pojednania.

Biskup Krzysztof Włodarczyk zachęcał kleryków do nauki „marnowania czasu” w trwaniu przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Ponieważ – jak powiedział – odkrywanie prawdziwego obrazu Boga rodzi pragnienie wypełniania Jego woli. – Adoracja to cudowny czas. Nauczcie się „opalać”, wystawcie się i bądźcie przed Jezusem – mówił. 

Wyjaśniając, że rozeznawanie jest procesem, który rozwija, zwracał też uwagę na jego koszt, wiążący się z odpowiedzialnością za podjętą decyzję. Dlatego – jak stwierdził – warto zawsze dać sobie czas i nie podejmować decyzji w emocjach. Dodał, że owocami prawdziwego rozeznania są pokój i pocieszenie duchowe.

Biskup mówił ponadto o swojej radości związanej z obecnością kleryków bydgoskich w tak licznej wspólnocie seminaryjnej, wskazując na wartość większej grupy młodych, idących drogą rozeznawania powołania. – Wspólnota to lustro, w którym mogę się rozpoznać. Wielu rzeczy bym nie zauważył, gdybym w niej nie był – podkreślał.

Po zakończonym wykładzie alumni mieli możliwość zadawania pytań ordynariuszowi bydgoskiemu.

Tekst: kl. Jakub Poręba/oprac. MJ
Zdjęcia: kl. Mateusz Lesiński

print