Papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy i mianował administratorem apostolskim diecezji bydgoskiej bpa Wiesława Śmigla.
Decyzją Ojca Świętego Franciszka biskup toruński Wiesław Śmigiel został mianowany administratorem apostolskim diecezji bydgoskiej sede vacante. Posługę tę będzie pełnił do czasu ustanowienia nowego biskupa bydgoskiego.Ksiądz Biskup przyjmuje nowe zadanie w duchu odpowiedzialności za Kościół i pokornie prosi mieszkańców diecezji bydgoskiej i toruńskiej o modlitewne wsparcie jego posługi oraz o modlitwę w intencji powołania nowego pasterza diecezji bydgoskiej.

Niech codzienna modlitwa Ludu Bożego przyczyni się do pomnożenia wiary i umocni nadzieję w czasie oczekiwania na nowego pasterza.

ks. Paweł Borowski
rzecznik Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

Teść komunikatu Nuncjatury Apostolskiej

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
WIESŁAW ŚMIGIEL
Biskup Toruński
doktor habilitowany teologii

Funkcje w KEP: przewodniczący Rady ds. Rodziny, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi, przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, członek Komisji Duszpasterstwa, członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, członek Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą

Urodzony 3 stycznia 1969 r. w Świeciu nad Wisłą
Wyświęcony na kapłana 29 maja 1994 r. w Pelplinie
Konsekrowany na biskupa 21 kwietnia 2012 r. w Pelplinie
W latach 2012-2017 biskup pomocniczy Diecezji Pelplińskiej
Biskup Diecezji Toruńskiej od 8 grudnia 2017 r.
Administrator apostolski Diecezji Bydgoskiej od 12 maja 2021 r.