Jan Tyrawa urodził się 4 listopada 1948 roku w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1973 roku we Wrocławiu. Jan Paweł II mianował go 24 września 1988 roku biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej (konsekrowany 5 listopada 1988 r.), a 24 lutego 2004 roku ordynariuszem diecezji bydgoskiej. Ingres do katedry bydgoskiej, w trakcie którego kanonicznie objął diecezję, odbył się 28 marca 2004 roku. Jego dewizą biskupią są słowa: „Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo”.

000033

Biskup Jan Tyrawa jest doktorem teologii. W Konferencji Episkopatu Polski członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, oraz Rady ds. Społecznych. Pełni również funkcje członka Rady Programowej KAI i Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”.

bp_i_papiez_1

bp_i_papiez_2