psbib16

Po raz kolejny w ramach Dzieła Biblijnego Diecezji Bydgoskiej zapraszamy na cykl spotkań z Pismem Świętym.

Będą się one odbywały w drugie środy miesiąca w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej (ul. Grodzka 18).

Przebieg spotkań będzie miał charakter dwutorowy tzn. pierwsza część dotyczyć będzie zagadnień związanych z historią starożytnego Izraela, natomiast druga będzie związana z interpretacją konkretnych tekstów biblijnych. rok akademicki 2017/2018 przewidziane jest wspólne czytanie wybranych tekstów związanych z proroctwami o Mesjaszu oraz z historią narodzin i dzieciństwa Jezusa Chrystusa.

Zaproszenie jest kierowane do wszystkich, bez wyjątku na wiek i poglądy, a za systematyczny udział przewidziane jest zaświadczenie o ukończeniu kursu biblijnego.

Szczegóły na PLAKACIE.