Przemówienie Ojca Świętego.

 

Drodzy Bracia i Siostry! Serdecznie witam Księdza Biskupa Jana, władze miejskie, mieszkańców Bydgoszczy oraz duchowieństwo i wiernych diecezji bydgoskiej. Pielgrzymujecie do Rymu, aby podziękować Bogu za powstanie waszej diecezji, a równocześnie dać wyraz tej więzi, jaka łączy każdy Kościół lokalny ze Stolicą Apostolską i z Następcą św. Piotra. Cieszę się, że powołanie nowej diecezji zostało z radością przyjęte i że dokładacie wszelkich starań, aby powstały wszystkie struktury niezbędne do dobrego jej funkcjonowania. Ufam, że wasze starania i ścisła współpraca kapłanów, wspólnot zakonnych i wszystkich wiernych z biskupem przyniosą błogosławione owoce. Wspólnie zabiegajcie o duchowy rozwój wszystkich i starajcie się otoczyć szczególną opieką tych, którzy potrzebują troski Kościoła. Jednoczę się z wami w dziękczynieniu, proszę Boga, aby darzył waszą diecezjalną wspólnotę potrzebnymi łaskami i z serca błogosławię. Zawieźcie to błogosławieństwo do waszych domów i środowisk. Niech obejmie ono również młodzież i dzieci, a zwłaszcza ludzi cierpiących. Bóg zapłać za odwiedziny!

 

Słowa Jego Ekscelencji ks. biskupa Jana Tyrawy Ordynariusza Bydgoskiego skierowane do Ojca Świętego w czasie prywatnej audiencji 26 października w Watykanie.


Ukochany Ojcze Święty,

 

Mija siedem miesięcy, jak powołana została do życia diecezja bydgoska. Jej przedstawiciele z kapłanami, władzami miejskimi i samorządowymi dzięki łaskawości Waszej Świątobliwości mogą tu w Watykanie wyrazić swoją wdzięczność za jej ukonstytuowanie. Bydgoszcz dziękuje Ojcu Świętemu, że mogła dostąpić tego zaszczytu, by stać się stolicą diecezji. To miasto, liczące prawie czterysta tysięcy ludności, silny ośrodek akademicki i odradzającego się przemysłu, siedziba wojsk NATO i Pomorskiego Okręgu Wojskowego, stało się ośrodkiem życia Kościoła dla wypełnienia jego misji. Tuż obok rynku, gdzie już na początku II wojny światowe dokonano pierwszych rozstrzeliwań, stoi katedra z cudownym obrazem Matki Pięknej Miłości.

 

Utworzyliśmy najważniejsze instytucje Kurii Diecezjalnej. Od 1 października funkcjonuje Seminarium Duchowne liczące ponad 60 kleryków. Swoją działalność rozwija Instytut Teologiczny, w którym kształcą się świeccy. W ostatnim czasie Bydgoszcz wspominała 20 rocznicę męczeńskiej śmierci sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, który został pojmany w drodze z Bydgoszczy do Torunia.

 

Ojcze Święty, diecezja bydgoska wzbija się do lotu i Waszej Świątobliwości bardzo serdecznie dziękuje za jej powołanie i łaskawość dla niej.

 

Ojcze Święty, pozwól, że już dziś złożymy Ci życzenia z okazji przypadającej 1 listopada rocznicy święceń kapłańskich i 4 listopada – wspomnienia św. Karola Boromeusza, patrona Waszej Świątobliwości. Postać św. Karola Boromeusza jest doskonałym przykładem, jak Kościół, czerpiąc z samego swojego wnętrza, potrafi nieustannie się odradzać. Św. Karol żył w bardzo trudnych czasach, był aktywny na Soborze Trydenckim, zostawił wszystko, by udać się do Mediolanu do pracy duszpasterskiej, gdzie przeżył zamach na swoje życie.

 

Pozwól, Ojcze Święty, że diecezja bydgoska ze swoim biskupem na Twoje ręce złoży najserdeczniejsze życzenia, niech św. Karol Boromeusz uprasza moce Ducha Świętego dla wypełnienia posługi Piotra naszych dni, a Matka Najświętsza niech będzie pociechą w znoszeniu trudów tej posługi. O to się wszyscy gorąco modlimy.

 

Ojcze Święty, błogosław, abyśmy również i my, z całą diecezją bydgoską, mogli wypełnić tę misję, do której ją powołałeś. Bóg zapłać.

 


26 października A.D. 2004.

 

 

Nasze podziękowanie!

 

Watykańska Aula Pawła VI. Nadchodzi Gospodarz, Papież. – „Ojcze Święty! Diecezja Bydgoska wzbija się do lotu i Waszej Świątobliwości bardzo serdecznie dziękuje za jej powołanie i łaskawość dla niej…” – mówi ordynariusz bydgoski, ks. biskup Jan Tyrawa. Hierarcha „przywiódł” z sobą przeszło 500 pielgrzymów. Delegacja młodej diecezji dostąpiła zaszczytu „osobistego” spotkania z Głową Kościoła.

 

Specjalna Audiencja rozpoczęła się występem Zespołu Teatralnego „Scena Jeden” z Bydgoszczy, który przedstawił fragment „Tryptyku Rzymskiego”. Następnie, po przybyciu Ojca Świętego, głos zabrał biskup Jan. Odniósł się do krótkiej, bo siedmiomiesięcznej historii Diecezji. Podkreślił, iż w tym okresie w udało się zorganizować podstawy życia diecezjalnego, powołać odpowiednie instytucje. Istnieje np. Kuria Diecezjalna (reprezentowana na spotkaniu przez Wikariusza Generalnego ks. Bronisława Kaczmarka, Kanclerza ks. Lecha Bilickiego, Ekonoma Diecezji ks. Przemysława Książka i Rzecznika Biskupa ks. Mariusza Kucińskiego). 1 października powstało Seminarium Diecezjalne im. bł. Michała Kozala, przygotowujące do kapłaństwa ponad 60 kleryków (jego przedstawicielem był Ojciec Duchowny – ks. Janusz Mnichowski). Na koniec ks. Biskup przypomniał celebrowane w Bydgoszczy obchody 20-stej rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, który właśnie w grodzie nad Brdą odprawił swoją ostatnią Mszę św.

 

Po przemówieniu ks. biskupa, Ojciec Święty serdecznie powitał pielgrzymów Ziemi Bydgoskiej. Pozdrowił władze miejskie, na czele z Prezydentem Dombrowiczem, przedstawicieli Rady Miasta, parlamentarzystów, kapłanów, wiernych…Papież podkreślił, iż pielgrzymka do Rzymu jest nie tylko dziękczynieniem za powstanie Diecezji Bydgoskiej, ale znakiem więzi ze Stolicą Apostolską, Następcą Świętego Piotra. Jan Paweł II nie krył radości z faktu, że zaistnienie diecezji spotkało się z entuzjazmem wszystkich lokalnych środowisk. Ojciec Święty poprosił przybyłych pielgrzymów, by jego Apostolskie Błogosławieństwo „zanieśli do swoich domów, do wszystkich dzieci, starszych i chorych Diecezji Bydgoskiej oraz do wszystkich Ludzi Dobrej Woli”.

 

Po wizycie w Watykanie, nasza grupa pielgrzymkowa udała się pod Monte Cassino, gdzie na Cmentarzu Polskim odprawiona została Msza św. w intencji wszystkich zmarłych diecezjan i Tych, którzy oddali życie za wolność Ziemi Bydgoskiej.

 

ks. Mariusz Kuciński

print