Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Meissnera pod tytułem: „Co znaczy „istnieć” w fizyce?”  Spotkanie odbędzie się 11 stycznia (czwartek) o godz. 19 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Profesor Krzysztof Antoni Meissner jest fizykiem teoretykiem, specjalistą w zakresie teorii cząstek elementarnych. Pracuje w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku uzyskał tytuł profesora. W latach 2009-2011 był dyrektorem naukowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Uczestniczy w badaniach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie (CERN). W 2013 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie fizyki, za osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji nauki. Jest przewodniczącym Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Opublikował ponad 60 prac w czasopismach naukowych, takich jak: Physical Review Letters, Physical Review D, Classical and Quantum Gravity, Nuclear Physics, Physics Letters B, Acta Physica Polonica. Jest autorem podręcznika Klasyczna teoria pola.

print