Kurs formacyjny dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego, organizowany przez Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej, odbędzie się 15 (poniedziałek) i 16 (wtorek) kwietnia 2024 roku.

Wykłady odbywać się będą w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym przy ul Grodzkiej 18 – od godz. 17 do godz. 19. Na kurs składają się dwa spotkania.

Zgłoszenia są przyjmowane do 12 kwietnia za pośrednictwem FORMULARZA.

print