„Współczesne zagrożenia w literaturze, muzyce i edukacji” – to temat ogólnopolskiego sympozjum, którego organizatorami są: Diakonia Społeczna Ruchu  Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej oraz Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Bydgoszczy.

Sympozjum odbędzie się 3 lutego w Domu Polskim w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 1.

Szczegóły na PLAKACIE.

print