Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład dr hab. prof. UMK Małgorzaty Grupy i dr. hab. Wiesława Nowosada pod tytułem: „Nie wszystko złoto co się świeci – «skarby» kultury materialnej z badań archeologicznych bydgoskiej katedry”. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca (czwartek) o godz. 19 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

 

Małgorzata Grupa jest dr hab. nauk historycznych, prof. UMK w Toruniu. Ukończyła studia archeologiczne ze specjalnością konserwacja zabytków archeologicznych na UMK w Toruniu. Jest pracownikiem Pracowni Konserwacji Zabytków Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. Jej pasją jest kultura materialna średniowiecza i czasów nowożytnych.

Uczestniczyła w licznych badaniach archeologicznych podwodnych i naziemnych w Polsce i Europie. Specjalizuje się w konserwacji zabytków archeologicznych wykonanych z surowców organicznych, takich jak: drewno, skóra, tkanina oraz poroże. Zajmowała się konserwacją zabytków wydobytych z dołów śmierci oficerów polskich zamordowanych przez NKWD w Charkowie, Miednoje, Katyniu i Kijowie, zabytków z niemieckich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze, szat wydobytych z kościołów w Lubiniu, Gdańsku, Toruniu, Lublinie, Warszawie, Gniewie, Piasecznie, Pszczynie i Szczuczynie. Za konserwację szat z Lublina otrzymała prestiżową nagrodę Unii Europejskiej – EUROPA NOSTRA 2002, a za konserwację obiektów wydobytych z dołów śmierci z 1940 – Srebrny Krzyż Zasługi i medale za aktywną współpracę z polskimi muzeami.

Jest autorką wielu publikacji związanych z konserwacją i kulturą materialną średniowiecza, czasów nowożytnych i współczesnych. W swoich opracowaniach porusza głównie zagadnienia związane z tkaninami i kostiumologią.

 

Wiesław Nowosad jest dr. hab. nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalność historia nowożytna i archiwistyka). Ukończył studia historyczne ze specjalnością archiwistyczną na UMK w Toruniu. Jest pracownikiem Zakładu Historii Nauki, Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu na etacie naukowo-dydaktycznym.

Tematyka badawcza obejmuje staropolskie archiwa prywatne ze szczególnym uwzględnieniem archiwów szlacheckich, genealogię szlachty Prus Królewskich oraz organizację i funkcjonowanie kancelarii urzędów Prus Królewskich XVI–XVIII wieku.

Uczestnik kilku interdyscyplinarnych projektów badawczych. Współpracował m.in. z geografami w badaniu zmian klimatycznych Polski na przestrzeni tysiąclecia. Ostatnio podjął współpracę z archeologami, zespołem prof. Małgorzaty Grupy, dla których prowadzi kwerendy archiwalne w źródłach historycznych i przygotowuje tło historyczne miejsc, w których prowadzone są badania archeologiczne.

Autor wielu publikacji z dziedziny archiwistyki i historii nowożytnej, wydawca źródeł historycznych, m. in. testamentów szlacheckich z obszaru Prus Królewskich z XVII i XVIII wieku.

print