„Na podstawie lektury «Ducha liturgii» Josepha Ratzingera odpowiedz, jaki kierunek geograficzny stał się dla chrześcijaństwa kierunkiem liturgicznego zwrócenia podczas modlitwy?” – to jedno z 28 pytań testu pisemnego, na które musieli odpowiedzieć finaliści diecezjalnego konkursu „Liturgia Benedicta” – wokół teologii liturgii Josepha Ratzingera.

Jego finał odbył się w murach Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Zwycięzcami zostali Michał Dondajewski, Konrad Walczak i Konrad Dąbrowski. Najlepsza trójka weźmie udział w pielgrzymce do Rzymu, gdzie zwiedzi miejsca związane z papiestwem oraz postacią Benedykta XVI.

Dwuetapowy konkurs zorganizowany przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej (pierwsza część została przeprowadzona w szkołach) był okazją do rozbudzenia i pogłębienia zainteresowania liturgią Kościoła. Szczególną grupą adresatów stali się członkowie służby liturgicznej. – Pomysł zrodził się z refleksji nad głównymi założeniami i misją diakonii liturgicznej, której celem jest „wychowywać do liturgii przez liturgię” oraz słów papieża Benedykta XVI zawartych w adhortacji – powiedział pomysłodawca ks. Karol Rawicz Kostro.

Spośród 102 uczniów biorących udział w etapie szkolnym do finału zakwalifikowały się 22 osoby uczące się w szkołach na terenie diecezji bydgoskiej. – Kardynał Ratzinger, Benedykt XVI ukazuje całą głębię liturgii. Potrafi wydobyć wiele aspektów, które przez współczesnego człowieka, żyjącego w świecie rozwijających się nowych technologii, są niezauważalne – powiedział zwycięzca Michał Dondajewski.

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez Fundację Światło-Życie, Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy oraz Centrum Studiów Ratzingera. Wyjazd ufundowały rodziny wspólnoty Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Trzech laureatów to uczniowie VI LO oraz Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcia: Marcin Jarzembowski/WSD DB

print