Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład prof. zw. dr hab. Zofii Konaszkiewicz pod tytułem: „Człowiek w poszukiwaniu sensu – wokół logoterapii Victora Frankla”.

Spotkanie odbędzie się 21 maja (wtorek) o godz. 19 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Zofia Konaszkiewicz jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym, byłym kierownikiem Katedry Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przez wiele lat była także kierownikiem Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w tejże Uczelni.

Ukończyła studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także w zakresie wychowania muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała także pedagogikę i odbyła studia doktoranckie z tego zakresu. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł naukowy profesora uzyskała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Pracowała także w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Była kierownikiem Katedry Terapii przez Sztukę. Wykłada także na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Ma w swoim dorobku wiele książek i artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki muzycznej. Głównymi kierunkami zainteresowań  naukowych są: psychopedagogiczne podstawy kształcenia artystów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień osobowości; psychopedagogiczne podstawy kształcenia nauczycieli artystów; wychowawcze i terapeutyczne funkcje muzyki w odniesieniu do osób na różnych etapach rozwojowych; psychopedagogiczne uwarunkowania zawodu artysty baletu. Innym obszarem zainteresowań naukowych są  problemy wychowania chrześcijańskiego.

Prowadzi także działalność artystyczną – muzyczną i literacką. Pod pseudonimem Zofia Jasnota napisała 190 pieśni religijnych, między innymi: Matka, która wszystko rozumie, Zbawienie przyszło przez krzyż. Pod tym samym pseudonimem publikowała książki i wiersze religijne dla dzieci.

print