„Jedynie zdrowe studium teologii, tego, co jej towarzyszy, zdrowa filozofia, metafizyka są zdolne uratować moralny wymiar społeczeństwa” – mówił podczas Mszy św. w katedrze bydgoskiej bp Jan Tyrawa z okazji inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej im. bł. bp. Michała Kozala i Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

HOMILIA

 

Dla Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej była to już szesnasta inauguracja. – Dziś trud nowej ewangelizacji domaga się nie tylko dobrze uformowanego intelektu w dobie pomieszania pojęć i wichrów ideologii różnego typu, ale także radykalizmu życia chrześcijańskiego – zauważył rektor WSD Diecezji Bydgoskiej ks. dr Marcin Puziak.

Na pierwszy rok zostało przyjętych trzech nowych kleryków – Rafał Nita z parafii Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku, Radosław Korzeński z parafii św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy oraz Kamil Łęt z parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Razem na uczelni studiuje 12 alumnów.

Ksiądz prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik podkreślił, że w 36. roku działalności Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy, afiliowanego do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, 5 absolwentów specjalności katechetycznej przystąpiło do egzaminu ex universa teologia i uzyskało tytuł magistra teologii. – W najbliższym czasie do tak ważnego egzaminu w życiu przystąpią kolejni studenci – mówił, dodając, że w roku akademickim 2018/19 w instytucie uczyło się 45 studentów na studiach magisterskich, 52 studentów na dwuletnich podyplomowych studiach teologiczno-katechetycznych, a także 11 studentów na podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej. Natomiast w obecnym roku akademickim naukę rozpoczęło 15 studentów studiów magisterskich na pierwszym roku. Natomiast 18 osób podejmie studia w ramach dwuletnich podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych. – Zatem cała społeczność studentów instytutu liczy obecnie 62 osoby na studiach magisterskich i 44 studentów studiów podyplomowych – powiedział.

Ksiądz prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik zauważył jednocześnie, że obecny rok jest dla instytutu wyjątkowy ze względu na planowaną beatyfikację patrona – kard. Stefana Wyszyńskiego

Po immatrykulacji kleryków i studentów pierwszego roku wykład inauguracyjny zatytułowany „Kościół wobec gender. Między krytyką, dialogiem a świadectwem prawdy” wygłosił ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print