XXXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy jako swoje motto wiodące przyjął słowa św. Jana Pawła II: „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”, zawarte w poemacie „Myśląc Ojczyzna”.

Wpisują się one mocno w zmagania Polaków na drodze ku odzyskaniu niepodległości, ale są również zadaniem dla obecnego pokolenia.

Program tygodnia w sposób szczególny będzie akcentował te wydarzenia podczas pierwszej części seminarium „Rzeczpospolita Niepodległa – odzyskiwanie, scalanie, budowanie”. – W czasie tego seminarium pragniemy ukazać heroizm pierwszego pokolenia Polaków odrodzonej Polski. Zwieńczeniem będą wykłady: „Rodzina – przyszłością i nadzieją świata” abp. Henryka Muszyńskiego oraz prof. Grzegorza Kucharczyka (PAN) „Dojrzewanie do niepodległości – uwarunkowania społeczne i kulturalne” – powiedział Aleksander Grzybek. 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, organisty, kompozytora i wielkiego patrioty, zostanie uczczona koncertami i prelekcjami w Bydgoszczy i w Lubostroniu.

Pośród wielu innych pozycji programu Tygodnia, organizatorzy chcą zwrócić uwagą na spotkania młodzieży. Pełny i szczegółowy program obchodów na stronach: www.diecezja.bydgoszcz.pl oraz www.akl.bydgoszcz.pl. Uroczysta inauguracja XXXVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się 9 listopada o godz. 18 w katedrze bydgoskiej pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy.

PROGRAM

print