Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej przy współudziale Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy oraz Centrum Studiów Ratzingera organizuje dwuetapowy konkurs poświęcony liturgii w nauczaniu kard. Josepha Ratzingera, papieża Benedykta XVI.

Szczegóły TUTAJ. Patronat honorowy nad konkursem objął biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

PLAKAT

print