Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład ks. dr. Sylwestra Warzyńskiego, pod tytułem: „Człowiek jako podmiot osobowy w filozoficznej refleksji Karola Wojtyły”.

Spotkanie odbędzie się 23 stycznia (czwartek) o godz. 19 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Ksiądz Sylwester Warzyński jest doktorem filozofii, adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy. Autor monografii Porzucony świat. Postmodernizm Nietzschego, Heideggera i Derridy, współredaktor książki Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Przez 11 lat pełnił funkcje dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy i rzecznika diecezji bydgoskiej.

print