Którą postać z siódmego rozdziałów Dziejów Apostolskich, krytykującą kult starej świątyni, przywołuje kard. Ratzinger we fragmencie „Ducha liturgii”, kiedy tłumaczy pojęcie nowej świątyni, jaką jest świątynia Ciała Chrystusa? – to jedno z trzydziestu zadań zawartych w teście, który musieli rozwiązać uczestnicy finału konkursu wiedzy „Liturgia Benedicta – liturgia źródłem wiary”, który odbywał się w Bydgoszczy.

Tematyka tegorocznej edycji o zasięgu diecezjalnym związana była z 20. rocznicą ogłoszenia „Dominus Iesus” – deklaracji o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. Konkurs zachęcał uczniów do pogłębiania wiedzy na temat liturgii Kościoła w oparciu o myśl teologiczną kard. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. – Połączenie tematów wiary i liturgii znajduje swoje uzasadnienie w przesłaniu tego, jakże ważnego dla doktryny katolickiej, dokumentu. Kardynał Ratzinger, który jest jego autorem, jako ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary przypomniał wszystkim wiernym, że tylko Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem człowieka, a Jego misja zbawienia jest przekazywana i trwa niezmiennie jedynie w Kościele przez Niego założonym – powiedział pomysłodawca wydarzenia ks. Karol Rawicz-Kostro.

Uzupełnieniem wiedzy teologicznej w konkursie była także wiedza liturgiczna, z którą finaliści zapoznali się m.in. poprzez studium „Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego”, a także adhortacji Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis” i instrukcji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Redemptionis Sacramentum”. – Piękno liturgii przybliża nas do Tego, który jest źródłem piękna, czyli do samego Boga. Ogromnie się cieszę, że mogę was gościć w naszej szkole – powiedział dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy ks. dr Waldemar Różycki.

Laureaci pierwszego i drugiego miejsca wezmą udział w pielgrzymce do Rzymu. Fundatorami nagród są rodziny Domowego Kościoła, należące do Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie. – Przygotowując się do tego konkursu, zgłębiając wiedzę związaną z nauczaniem Benedykta XVI, poczułem, że inaczej mogę przeżywać liturgię, odkrywać nowe aspekty dotyczące Eucharystii, co również pogłębiło moją wiarę – dodał Hubert Olszewski z I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią.

Natomiast nagrody dla wszystkich finalistów przygotował również dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik, współorganizator konkursu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który wziął udział w uroczystości wręczenia nagród.

Trzy pierwsze miejsca zajęli kolejno: Andrzej Zaręba (LO Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Bydgoszczy), Kamil Kolanowski (Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy) oraz Paweł Tataruch (LO Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Bydgoszczy).

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print