Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej wydało kilka lat temu książkę, prezentującą postaci kapłanów, którzy zetknęli się z okrucieństwem obozu koncentracyjnego w Dachau.

Publikacja „Kapłani w Dachau” przybliża czytelnikom osoby duchowne związane z terenem obecnej diecezji bydgoskiej. Wśród nich znaleźli się m.in.: błogosławieni – bp. Michał Kozal (patron diecezji i seminarium), ks. Franciszek Dachtera, ks. Antoni Świadek, ks. Władysław Mączkowski, ks. Bronisław Kostkowski oraz sługa Boży o. Paweł Barański CSSp.

Na początku książki przypomniano słowa św. Jana Pawła II, które padły w 1999 roku podczas pobytu w Bydgoszczy. Wówczas Ojciec Święty „pozostawił – jak szczególny testament – zadanie pamięci o męczennikach naszych czasów” (…). „(…) to przecież świadectwo cierpienia dla Chrystusa, cierpienia z powodu kapłaństwa Chrystusowego, nie może nas nie poruszać duchowo” – napisał we wstępie rektor ks. dr Marcin Puziak, który wraz z ks. dr. Pawłem Hoppe jest redaktorem wydania.

Autorzy tekstów starali się, z jednej strony, pokazać związek prezentowanych osób z diecezją bydgoską, a z drugiej – ich pobyt w Dachau oraz męczeńską śmierć w kontekście osobistej świętości. – W książce oprócz wstępu, historii duchowieństwa w obozie, biogramów wspomnianych osób znalazła się lista innych, mniej znanych księży – zauważył ks. dr Marcin Puziak.

Materiały zawarte w książce „Kapłani w Dachau” były gromadzone przez dłuższy czas. W minionych latach powstawały m.in. prace o bł. Michale Kozalu i bł. Bronisławie Kostkowskim. Publikacja jest również efektem poszukiwań w archiwach w Gnieźnie i Bydgoszczy oraz informacji zawartych w artykułach prasy diecezjalnej.

print