3 października po raz drugi w naszej Diecezji przeżywać będziemy Niedzielę Św. Franciszka. Pierwsze takie wydarzenie, któremu przyświeca przesłanie encykliki papieskiej „Laudato si”, miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie.

W tym roku główne obchody odbywać się będą w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej, przy ul. B. Głowackiego 20 w Bydgoszczy i rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą o godz. 12.    

Tradycją tych niedziel są motywy przewodnie, które stanowią o charakterze działań towarzyszących temu wydarzeniu.

Motywem przewodnim tegorocznej Niedzieli św. Franciszka jest tzw. „Podzielnik”, będący formą dzielenia się dobrem (w różnym zakresie i postaciach) z innymi.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do tej ogólnopolskiej formy działania. Zachęcamy, by okazać wsparcie osobom wykluczonym i bezdomnym poprzez zbiórki odzieży (odpowiedniej do sytuacji życiowej potrzebujących oraz do warunków pogodowych), nowej bielizny, środków higienicznych i pielęgnacyjnych.

Inną formą dzielenia się może być także odpowiedzialne przekazywanie żywności (tj.: przetworów, zapraw domowych, ciast  i innych samodzielnie przygotowanych potraw), która następnie rozdysponowana zostanie do jadłodajni prowadzonych przez organizacje kościelne lub dla indywidualnych osób, podopiecznych borykających się z ubóstwem.

Zebrane w ramach „Podzielnika” dary można dostarczyć w trakcie obchodów Niedzieli św. Franciszka do parafii Matki Boskiej Zwycięskiej, do wszystkich innych parafii lub do Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. Grodzka 22, we wszystkie dni robocze w godz. od 8 do 16.

print