Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy była miejscem konsekracji dziewicy oraz wdów. Mszy św. oraz obrzędom w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył biskup Krzysztof Włodarczyk.

Ordynariusz diecezji bydgoskiej, wyjaśniając m.in. istotę konsekrowanych wdów, mówił w homilii: Jeśli pragną otrzymać specjalnie dla nich przeznaczoną łaskę Boga w postaci daru konsekracji, muszą się zdecydować na życie w czystości, a to przyrzeczenie mas być wyrazem całkowitego oddania się Chrystusowi i pełniejszego włączenia się w służbę Kościołowi – powiedział.

HOMILIA

 

Dziewice oraz wdowy poświęcone Bogu z natchnienia Ducha Świętego składają zobowiązanie do życia w czystości, by bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Codziennie odmawiają Liturgię Godzin. – Przekonuje się, że Bóg wybiera to, co jest słabe i niemocne. Kiedy pierwszy raz usłyszałam głos „Wypłyń na głębie”, nie wierzyłam Jego słowom. Jezus długo musiał chodzić za mną i przekonywać do tego, że to On mnie woła – powiedziała Agnieszka Dembek.

Dziewica konsekrowana czekała na ten moment przez wiele lat. – Bycie oblubienicą Chrystusa wiąże się w wieloma wyrzeczeniami i obowiązkami, a wiem, że nie jestem osobą łatwą. Jednak Pan uwiódł mnie swoją miłością, oddaniem i tym, że nigdy mnie nie opuszcza – powiedziała Agnieszka Dembek, dodając, że jej hasłem są słowa z Księgi Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś”.

Wśród wdów znalazły się: Danuta Koźma i Jadwiga Hajdamowicz. Sam moment konsekracji był poprzedzony czasem formacji kandydatek, nad którym czuwał rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej ks. dr Marcin Puziak.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

 

print