25.03.2022

„Życie z Jezusem jest piękne, choć nie zawsze łatwe” – podkreśliła dziewica Zofia Janusz, którą w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w katedrze bydgoskiej konsekrował bp Krzysztof Włodarczyk.

Podczas homilii ordynariusz przypomniał, że jest to najstarsza, wywodząca się z pierwszych wieków chrześcijaństwa, forma życia konsekrowanego w Kościele. Najważniejszym momentem obrzędu jest modlitwa konsekracyjna. Dziewicy konsekrowanej przysługuje odtąd tytuł „Oblubienica Chrystusa”, a znakiem zewnętrznym zaślubin z Chrystusem jest obrączka, wręczona przez biskupa.

Centrum życia dziewicy konsekrowanej stanowi Eucharystia. Modli się ona również Liturgią Godzin, medytuje słowo Boże oraz adoruje Chrystusa. – Moment konsekracji nie jest końcem drogi, ale nowym początkiem – dodał bp Krzysztof Włodarczyk.

HOMILIA

 

Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych biskup przyjął od kandydatki potwierdzenie gotowości trwania w dziewictwie poświęconym Bogu i w służbie Kościołowi. Następnie odmówił nad nią modlitwę. – Konsekracja jest dla mnie poświęceniem i pełnym oddaniem siebie Bogu. Składając ślub czystości, jeszcze bardziej pragnę kochać Chrystusa i niepodzielnym sercem należeć do Niego – podsumowała Zofia Janusz.

Tekst, nagrania, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

 
print