Diecezjalne Studium Organistowskie, przygotowujące do posługi organisty kościelnego, ogłasza nabór kandydatów na pierwszy rok. Formacja trwa 4 lata. Zajęcia teoretyczne i praktyczne (indywidualna nauka gry) będą prowadzone w nowej siedzibie – w Domu Polskim, przy ul. Grodzkiej 1 w Bydgoszczy.

Uroczysta Msza Święta i inauguracja roku odbędzie się 10 września o godzinie 11.00 w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Bydgoskiej, przy ul. Grodzkiej 18 w Bydgoszczy.

Warunkiem przyjęcia do studium jest rozmowa kwalifikacyjna i przesłuchanie kandydata, mające na celu ustalenie poziomu jego zdolności (słuch muzyczny), a także umiejętności i wiedzy muzycznej (należy przygotować jeden utwór z muzyki klasycznej na pianinie, jedną pieśń kościelną z akompaniamentem).

W przypadku posiadania jakiegokolwiek stopnia wykształcenia muzycznego, kandydat może podjąć naukę na wyższym roku. Chętni są proszeni o zgłoszenie się i przybycie na pierwsze spotkanie, połączone z przesłuchaniem, 10 września na godzinę 10.00 do CEF. W uzasadnionych wypadkach kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie po tym terminie.

GRAFIKA

print