Zapraszamy młodzież męską na zajęcia do Katedralnej Szkoły Ceremoniarza. Spotkania odbywać się będą w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym przy ul. Grodzkiej 18 w Bydgoszczy.

Pierwsze odbędzie się 2 października w godz. 14:00-18:00. Kolejne odbywać się będą (zazwyczaj) w pierwsze niedziele miesiąca.

Uczestnicy KSC będą mogli odbywać swoje praktyki w kościele katedralnym, uczestnicząc w asystach liturgicznych podczas Mszy Świętych, sprawowanych przez biskupa. Ponadto kandydaci na ceremoniarzy uczestniczyć będą w trzydniowych warsztatach wyjazdowych w okresie Wielkiego Postu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie: https://liturgicznabydgoszcz.pl/kurs-ceremoniarzy…/

ZAPISY TRWAJĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2022.

PLAKAT

print