05.11.2022

„Budowanie wspólnot chrześcijańskich” – to nazwa kursu, który został zorganizowany przy najstarszym sanktuarium maryjnym w Polsce – w Górce Klasztornej. 

Inicjatywa, opracowana przez Europejską Sieć Wspólnot – ENC – została poprowadzona przez kilkuosobowy zespół osób pod kierunkiem Mariusza Mycielskiego, byłego koordynatora Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.

Celem kursu jest ożywienie apostolskie istniejących grup Odnowy, pogłębienie świadomości eklezjalnej wśród osób, które do nich należą i pomoc grupom modlitewnym, by mogły się stać wspólnotami. – By miały one realny wpływ na Kościół i środowisko lokalne – mówi ks. Dawid Perlik, koordynator Odnowy w Duchu Świętym w diecezji bydgoskiej. 

Poprzez wykłady, warsztaty i towarzyszenie, przekazana została wiedza i doświadczenie, jak wdrażać elementy niezbędne w funkcjonowaniu wspólnoty, niezależnie od jej duchowości. – W kwietniu tego roku odbyło się spotkanie wprowadzające w tematykę kursu.  Na zaproszenie odpowiedziały wspólnoty z diecezji bydgoskiej, toruńskiej i włocławskiej oraz osoby, które pragną budować nowe wspólnoty w swoich parafiach – dodał ks. Dawid Perlik.

Sam kurs obejmuje sześć weekendów, a spotkania odbywają się średnio raz na cztery miesiące. Do Górki Klasztornej przyjechało 18 wspólnot – 12 z diecezji bydgoskiej, 3 z diecezji toruńskiej, 2 z diecezji włocławskiej, 1 z diecezji gliwickiej. – Jako prowadzący cieszę się, że mamy narzędzie, którego możemy używać. Sami zastosowaliśmy te zasady w naszych wspólnotach i one się sprawdziły. Stąd możemy w sposób wiarygodny i praktyczny dzielić się doświadczeniem z uczestnikami – powiedział Mariusz Mycielski.

Mottem kursu stały się słowa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…”.

W ramach spotkań w Górce Klasztornej zaplanowano kilka konferencji tematycznych, pracę w grupach, a wszystko to wypełniono modlitwą. – To czas poznawania na nowo tego, czym jest wspólnota chrześcijańska, na jakich wartościach powinna się opierać. To moment zdobywania fundamentalnej wiedzy, nawiązania relacji i wymiany doświadczeń – dodała Grażyna Kotkowicz, świecki koordynator Odnowy w duchu Świętym.

W organizację kursu zaangażowała się Wspólnota „Przemienienie” z Bydgoszczy. – Budowanie więzi i relacji z Panem Bogiem oraz drugim człowiekiem jest nam bardzo potrzebne – mówił bp Krzysztof Włodarczyk, który odwiedził uczestników kursu. – Każdy z nas jest ochrzczony, a przez to włączony do wspólnoty Kościoła – dodał, wskazując na Jezusa i Ducha Świętego, który jest „sprawcą” wielu charyzmatów.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcie: Jędrzej Sobczyński

print