22.01.2022

„Kto słucha i zachowuje słowa Jezusa – jest blisko Niego. A bliskość Boga to niebo – podkreślał bp Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył w Niedzielę Słowa Bożego Mszy św. w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy z udzieleniem posługi lektoratu.

Gdy zajmiemy się słowem Bożym to – jak dodał bp – ono zajmie się nami. – Otwierając się na to słowo, tak naprawdę otwieramy się treści, które stają się drogowskazem, odpowiedzią na szereg pytań. Słuchając słowa Bożego i wypełniając je w swoim życiu, wchodzimy w dialog z Bogiem – mówił. 

Według bp. Krzysztofa Włodarczyka Niedziela Słowa Bożego uświadamia nam, że Pismo Święte, a w sposób szczególny Ewangelie, są „tabernakulum Ducha Świętego”. – Jakim szacunkiem otaczamy to tabernakulum w naszym kościele, naszym domu? Ile czasu poświęcamy na to, by je otworzyć i uważnie posłuchać, co Duch Chrystusa do mnie mówi, co chce mi powiedzieć w tym dniu, tygodniu, pośród takich, a nie innych okoliczności mojego życia? – pytał. 

Zwracając się do zebranych w katedrze, biskup prosił, by przyjmując Chrystusa pod postacią chleba, dziękowali Mu w pierwszej kolejności za „Dobre Wino”, którym jest Jego Ewangelia! – Uczyńmy postanowienie, by zawsze uważnie jej słuchać podczas Liturgii Słowa. Zapamiętywać jej treść po to, by nad nią dalej rozmyślać w domu, pracy, a co za tym idzie – w kolejne dni tygodnia rozkoszować się obecnym w niej „Duchem Miłości!” Warto też w domu każdego dnia sięgać po to „Dobre Wino”, ofiarowane przez naszego jedynego Nauczyciela na drodze zbawienia! – powiedział. 

Biskup Bydgoski przypomniał, że wiara mająca swe źródło w słowie Bożym, w Ewangelii, rozjaśnia ciemności ateizmu, umacnia słabych i daje światło. Otwiera oczy na Boży wymiar świata, na samego Boga. Przypomniał zarazem słowa papieża Franciszka: „Nie dajcie sobie odebrać radości Ewangelii i bądźcie jej świadkami”. – Powtarzajmy więc często słowa Psalmu 19: „Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem” – zakończył bp Krzysztof Włodarczyk.

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, zaśpiewać psalm między lekcjami. – Przyzwyczailiśmy się do tego, że liturgiczna posługa lektoratu udzielana była zazwyczaj kandydatom przygotowującym się do sakramentu święceń, czyli klerykom. Zmieniło się to od czasów papieża św. Pawła VI, który odnowił kościelną dyscyplinę dotyczącą udzielania święceń niższych, nazywając je „posługami” i udostępniając je świeckim mężczyznom, co na gruncie polskim przyjęte zostało przez Episkopat w 2007 roku – powiedział ks. Karol Rawicz-Kostro.

Dyrektor Centrum Formacji Liturgicznej im. bł. Carlo Acutisa, a zarazem ceremoniarz katedralny, jest zdania, że posługi lektoratu i akolitatu, a od niedawna, dzięki postanowieniu papieża Franciszka także katechisty, są szczególnym powołaniem w Kościele, odczytywanym poprzez pogłębioną formację. – Możemy się cieszyć, że jesteśmy jedną z nielicznych diecezji w Polsce, które realizują szeroki zakres włączania świeckich do pełnienia nie tylko funkcji, ale stałych posług liturgicznych – dodał ks. Karol Rawicz-Kostro. 

Swoją gotowość do przyjęcia posługi wyraziło ponad 25 mężczyzn. – Chcę ukazywać innym obecność Boga w Jego Słowie, ale również pomóc w zadaniach duszpasterskich naszym kapłanom w parafii, jak i we wspólnocie, w której wraz z żoną się formujemy, czyli w Domowym Kościele – mówi Tomasz Fiszer z parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy.

Zadania lektora poza liturgią obejmują̨ m.in.: pomoc w przygotowaniu ministrantów słowa Bożego do wykonywania funkcji; pomoc w przygotowaniu oraz prowadzeniu katechezy dorosłych; zaangażowanie w inne formy posługi słowa w parafii;animowanie życia modlitewnego. Mogą również poprowadzić obrzędy pogrzebu, gdy nie ma kapłana, tzn. stację w domu zmarłego lub na cmentarzu. 

Podczas Mszy Świętej z błogosławieństwem do posługi lektoratu biskup Krzysztof przekazał każdemu ustanowionemu lektorowi Pismo Święte z komentarzem duchowym, krzyż – znak wykonywanej posługi oraz dekret dokumentujący udzielenie posługi stałej w Kościele.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

 

print