05.03.2023

Bazylika Królowej Męczenników w Bydgoszczy była miejscem wielkopostnego dnia wspólnoty dla członków Ruchu Światło-Życie. Po Mszy Świętej przedstawiciele Domowego Kościoła poprowadzili rozważania drogi Krzyżowej w Dolinie Śmierci.

Biskup Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Mszy Świętej, nawiązał do sceny przemienienia na górze Tabor. Podkreślił, że kulminacyjnym punktem tego wydarzenia był głos Ojca i słowa: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”. – Tymi słowami Ojciec niebieski „autoryzuje” działalność Syna. To jest mój Syn. To jest mój Wysłannik do was. Te słowa to Boża pieczęć pod życiem i nauką Jezusa. To potwierdzenie Jego misji, która jest wolą Ojca – mówił.

Wola ta – jak podkreślił bp – jest adresowana do wszystkich wierzących. „Jego słuchajcie!” – to recepta na nasze życie doczesne i wieczne. Jeśli więc chcemy przeżyć życie mądrze, jeśli chcemy oglądać blask Boga przez całą wieczność, powinniśmy słuchać Jezusa! Czy ja zawsze Go słucham? Czy jestem Mu posłuszny? Czy umiem zgodzić się na to, by wolę Boga wypełnić w swoim życiu? – pytał bp.

Biskup podkreślił, że każdy – bez wyjątku – jest zaproszony na Górę Przemienienia. Są nią żywe Słowo – Ewangelia, Komunia św., Eucharystia. – Każde spotkanie z żywym Jezusem to doświadczenie Jego chwały. Potrzebujemy świadków wiary, którzy nie będą się bali mówić o swoich relacjach z Jezusem – powiedział ordynariusz diecezji bydgoskiej, dodając również, że nie ma innej drogi do zwycięstwa, jak ta, która prowadzi przez krzyż.

Stąd po Mszy św. uczestnicy przeszli przez bydgoską Dolinę Śmierci, rozważając poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. – Dzień wspólnoty jest znakiem działania Ducha Świętego. Uczestnicząc w nim, pokazujemy, że trwamy w charyzmacie. Łączy nas wspólna droga żywego Kościoła. To czas budowania relacji, wzajemnego wsparcia na drodze wiary – powiedzieli Ewa i Wiesław.

Przedstawiciele kręgu Domowego Kościoła (gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie) przy bydgoskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego dodali, że to także dopełnienie formacji. – Gdzie doświadczamy, że Chrystus działa w naszym życiu poprzez ruch, a trwanie we wspólnocie ma sens – dodali. – Nasze spotkanie jest doświadczeniem tego, co śpiewamy w pieśni „Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza”. Padają w niej słowa: „On jednoczy we wspólnocie, przezwyciężył mur wrogości. Jak Brat starszy nas prowadzi do radości swego Ojca”. Zjednoczenie wszystkich społeczności „oazowych” w okresie, jakim jest Wielki Post, to nasz cel. Chodzi o budowanie wspólnoty uczniów, w której chcemy doświadczyć Chrystusa. Tego, który prowadzi w słowie Bożym, liturgii i osobie pasterza – podsumował moderator diecezjalny ks. Paweł Rybka.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print