06.03.2023

„Fundamentem jest miłość” – to hasło rekolekcji wielkopostnych dla wdów i wdowców, które odbyły się po raz pierwszy w diecezji bydgoskiej.

Spotkania w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, zainicjowane przez wdowy, poprowadził asystent ds. ich formacji ks. dr Paweł Hoppe. Przedmiotem rozważań były trzy wymiary miłości – Boga do człowieka, człowieka do Boga oraz człowieka do człowieka.

Co to jest miłość, jak ją możemy wyrazić, jak kocha nas Bóg, jak kochać drugiego, dlaczego mamy kochać Boga? – to pytania, jakie zrodziły się w głowach uczestników rekolekcji. Usłyszeli oni, że miłość oczekuje odwzajemnienia, a źródłem jej doskonałości jest Bóg. Im bardziej człowiek przylgnie do Źródła, tym mocniej będzie zdolny do miłowania, również nieprzyjaciół.

Zagadnieniem, jakie pojawia się w czasie spotkań formacyjnych dla wdów i wdowców jest także śmierć, która dla wierzącego nie jest końcem życia. Jest często krzyżem, z którego wypływa nadzieja. To, że wszystko można przezwyciężyć, a w tym wypadku ból i tęsknotę po utracie kogoś bliskiego. – Jestem szczęśliwa, że uczestniczę w rekolekcjach – dodała Krystyna. – Słowa, które tutaj usłyszałam, podnoszą mnie na duchu. Konferencje dały mi odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Między innymi na to zadane przez wnuczka: „babciu, dlaczego mam kochać Jezusa bardziej niż mamusię i tatusia? – powiedziała.

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” – tymi słowami czas rekolekcji podsumowała Lucyna. – Były one pełne nadziei. Przybyliśmy z różnych stron diecezji, a wspólnym mianownikiem dla nas jest wdowieństwo. Dziękuję za piękne przeżycie – dodała. – Przyjmując Bożą miłość – kochamy. Kochając, pragniemy, by inni też jej doświadczyli. Bogu niech będą dzięki za ten czas. Liczymy na owoce w nas i wokół nas – podsumowała Małgorzata Wesołowska OVd, pierwsza wdowa konsekrowana w diecezji bydgoskiej.

Jadwiga Hajdamowicz OVd
Oprac. MJ
Zdjęcia: Mateusz Miernik

print