11.03.2023

Ponad 60 tys. osób objętych kompleksową pomocą: w tym 10 tys. uchodźców z Ukrainy, 46 tys. zagrożonych ubóstwem oraz 5 tys. bezdomnością, wielu seniorów i rodziny wielodzietne – to tylko niektóre statystyki prezentujące działalność Caritas Diecezji Bydgoskiej w 2022 roku. 

Dom Polski w Bydgoszczy był miejscem spotkania dla przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas, bez których dotarcie ze wspomnianą pomocą byłoby niemożliwe. – To osoby, które zajmują się także w swoich wspólnotach wydarzeniami pod szyldem naszej instytucji. Osoby, które w niejednokrotnie trudnych sytuacjach zauważają drugiego, stają się oczami i rękami samego Jezusa. To nieoceniony dar, jaki laikat może ofiarować Kościołowi – uważa dyrektor Caritas ks. prałat Wojciech Przybyła.

W diecezji bydgoskiej działa około 50 Parafialnych Zespołów Caritas, które tworzy około 300 osób. – Spoglądając na miniony rok z różnej perspektywy, na sytuację Kościoła w Polsce, na kryzys wiary, na kryzys ekonomiczny po wybuchu wojny na Ukrainie, rola Parafialnych Zespołów Caritas ogromnie wzrosła – dodaje s. M. Aleksandra Mikołajczak z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. – Te zespoły nie tylko ożywiają parafie, ale są łącznikiem pomiędzy potrzebującymi a księżmi. Jestem zaskoczona ogromem ilości akcji. Nie spodziewałabym się, że aż tyle można zrobić – podkreśliła koordynator wolontariatu w diecezjalnej Caritas.

Uczestnicy wzięli udział we Mszy św. w katedrze bydgoskiej i warsztatach. Uzyskali informacje na temat bieżących projektów i programów pomocowych. – Działam w Parafialnym Zespole Caritas od października 2021 roku. U mnie dostrzeganie potrzebujących „wyrasta” z korzeni rodzinnych – moi dziadkowie i rodzice zawsze służyli pomocą. Więc przyrzekłam sobie, że jak będę na emeryturze, a Bóg da mi zdrowie, poświęcę się dla innych – mówi Maria Paradowska z bydgoskiej parafii Świętych Polskich Braci Męczenników.

Jak zachęcić innych? – Czynem, czyli pokazać, że pomaganie nie jest filozofią. Wystarczy mieć dobre chęci i dać z siebie trochę czasu. My nie tylko dyżurujemy przy parafii, ale na przykład chodzimy do potrzebujących, a poza tym wciąż coś robimy w domu z myślą o nich – dodała Maria Paradowska. – Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że oddajecie czas, serce, własne środki potrzebującym. Dziękuję za ich odnajdywanie. Za wielką, systematyczną i organiczną pracę, za służbę – podsumował bp Krzysztof Włodarczyk. 

W 2022 roku pomoc Caritas Diecezji Bydgoskiej została oszacowana na ponad 5 milionów złotych. Do potrzebujących trafiło m.in. 780 ton w postaci żywności i innych produktów.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print