25.03.2023

Katedra św. Marcina i Mikołaja w grodzie nad Brdą była miejscem obchodów 19. rocznicy powołania przez Jana Pawła II diecezji bydgoskiej.

Dziękczynnej modlitwie przewodniczył biskup ordynariusz Krzysztof Włodarczyk, który podkreślił, że od samego początku towarzyszą diecezji jej patroni – Matka Boża Pięknej Miłości oraz bł. bp Michał Kozal. – Ufamy w ich pomoc i wsparcie – w tym wszystkim co było i co przed nami – mówił.

Podkreślił jednocześnie, że historia Kościoła Bydgoskiego to dzieje błogosławieństwa. To wydarzenia diecezjalne, parafialne, wspólnotowe, to osoby bliższe i dalsze, osobiste doświadczenia i przeżycia. – Jednak nade wszystko to dzieje Boga, który jest z nami blisko. Chcemy uwielbiać Jego obecność, błogosławieństwo i łaskę, u początków i na poszczególnych etapach rozwoju naszej diecezji – dodał bp.

Budowanie wspólnoty byłoby niemożliwe bez duchownych i świeckich, którzy ją tworzą. – Dlatego chcemy wspominać tych, którzy byli otwarci na to Boże działanie. Stali się pasterzami, przewodnikami, budowniczymi i liderami tej wspólnoty. Dziękujemy za wszystkich, którzy oddali swoje siły, talenty, czas i inne dary, by nasza diecezja mogła funkcjonować i się rozwijać – powiedział, wspominając pierwszego biskupa Jana Tyrawę.

Ordynariusz po raz kolejny zwrócił uwagę na Maryję. Matkę wskazującą drogę, którą mamy przejść w życiu. Matkę, która zawsze umie być cierpliwa, miłosierna, wyrozumiała i potrafi „umieszczać” nas w rękach Boga. – Ufamy głęboko, że Maryja jest przewodniczką na drogach ciągłego poszukiwania bliskości Boga i wzrastania w bogatszym rozpoznawaniu daru wiary – podkreślił.

Maryja Pięknej Miłości – jak dodał – uczy godnego zachowania względem Boga, wobec nas samych i innych, po prostu byśmy dobrze żyli. Zachęca, byśmy nie czynili sobie bożków materialnych, które zniewalają, pamiętali o Bogu, szanowali rodziców i drugiego człowieka. – Pozostaje nam przyjąć te wskazania, potraktować je na serio, bo Matka nigdy nie naucza tego, co jest złe. Ona chce jedynie dobra swoich dzieci – stwierdził.

Biskup dodał, że Mama zawsze ma cierpliwość, by towarzyszyć dzieciom. Pobudza ją siła miłości. Jest miłosierną Matką, która rozumie, stara się zawsze pomóc, dodać otuchy. Także w obliczu swoich dzieci, które pobłądziły i błądzą. Nigdy nie zamyka bram Domu, nie osądza, lecz pokazuje na przebaczenie i wyprasza miłość Boga. – Zachęca do podjęcia drogi na nowo, także tym swoim dzieciom, które wpadły do głębokiej otchłani. Mama nie lęka się wejścia w ich noc, by dać nadzieję. A Kościół jest matką i tak czyni – powiedział.

Biskup ordynariusz wskazał na Biblię, która opisując Jezusa, mówi, „że wyrósł On przed nami jak młode drzewo. Drzewo zielone, które mogło być wieczne, lecz pozwoliło się ściąć. Dzięki temu powstały z niego ławki dla miliardów ludzi”. – Każdy może przyjść i usiąść. Ławki czekają i będą czekały w nieskończoność. Nikt nie zajmie twojego miejsca, bo Bóg przygotował je wyłącznie dla ciebie. Wycięte drzewo – ofiarowane życie – chciało się stać domem – powiedział.

Na zakończenie bp Krzysztof Włodarczyk przywołał słowa sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który podkreślał, że „każdy członek Kościoła ma być na wzór Maryi oddany Chrystusowi w sposób osobowy przez wiarę i miłość”. – To oddanie prowadzi do zaangażowania, do przeżywania wspólnoty Kościoła jako Matki, która rodzi w nas zbawienie – powiedział.

Biskup Bydgoski zawierzył całą diecezję Matce Bożej Pięknej Miłości. Świętowanie 19. rocznicy zakończyło uwielbienie z akademickim zespołem „Amen+”.

Diecezja bydgoska ustanowiona została przez Jana Pawła II 24 lutego 2004 roku. Dekret wszedł w życie 25 marca 2004 roku.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski/Wiesław Kajdasz

print