09.05.2023

„Duszpasterz szuka tych, którzy już odeszli lub grozi im takie niebezpieczeństwo” – mówił w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Bydgoskiej bp Krzysztof Włodarczyk.

Ordynariusz spotkał się z nowo wybranymi księżmi dziekanami, którzy są jego współpracownikami. – Są jego „prawą ręką” w konkretnym miejscu diecezji, które skupia określoną ilość parafii – tłumaczy ks. Piotr Wachowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

Całą diecezję, po jej niedawnych reformach organizacyjnych, tworzy obecnie 21 dekanatów, w skład których wchodzi ponad 150 wspólnot parafialnych. – Jezus Chrystus ma być dla nas kamieniem węgielnym, który stabilizuje życie, umacnia nas wewnętrznie. Trwając przy Nim, jesteśmy budowlą, którą On stworzył, czyli Kościołem. Stojąc na tym fundamencie możemy być pewni, że idziemy dobrą drogą – mówił bp Krzysztof Włodarczyk.

Spotkanie stało się także okazją do przypomnienia przesłania Soboru Watykańskiego II, który postawił sobie za zadanie „gruntowną odnowę życia kościelnego”. – W związku z tym duszpasterstwa, które obejmuje trzy zadania Kościoła – nauczanie, uświęcanie, rządzenie, a ściślej ujmując pasterzowanie – powiedział ordynariusz.

Jednocześnie zauważył, że sobór ten „nadał pastoralnej działalności Kościoła charakter dynamiczny”. – Otworzył drzwi, dał możliwość powiewu Ducha Świętego – mówił, zwracając uwagę na to, że duszpasterz szuka tych, którzy już odeszli i grozi im takie niebezpieczeństwo, zajmując się oczywiście tymi, co są. – W ujęciu soborowym dziekan oprócz zadań administracyjnych jest na pierwszym miejscu duszpasterzem. Odpowiada za budowanie wspólnoty prezbiterium w danym dekanacie, jak i podejmowanie działalności o charakterze ponad parafialnym. Chodzi o to, by duszpasterstwo diecezji nie ucierpiało na brak jedności, a zyskiwało na jej skuteczności – dodał bp Włodarczyk.

Wiosenna konferencja dla dziekanów miała z jednej strony nowo wybranym pozwolić się bardziej zintegrować, doświadczyć wspólnoty kapłańskiej, a z drugiej strony zwrócić uwagę na przygotowania do nowenny przed 20-leciem diecezji. – Chcemy do tego wydarzenia dobrze się przygotować, omówić inicjatywy, jakie będą nakreślały rysy pastoralne dla naszej diecezji – dodał ks. Piotr Wachowski, zapowiadając spotkanie, które odbędzie się 24 czerwca w hali Sisu Arena w Bydgoszczy. – Wówczas zostanie zaprezentowany program duszpasterski na czas nowenny. Będzie to także czas posłania dla mieszkańców diecezji oraz grup, które wyjadą na Światowe Dni Młodzieży – powiedział.

Zwracając się na zakończenie do księży dziekanów, bp Krzysztof Włodarczyk przywołał słowa Jana Pawła II, jakie ten wypowiedział podczas Mszy św. w Krakowie – 10 czerwca 1979 roku. Wówczas papież mówił: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów (…). Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print