17.05.2023

Błogosławiony biskup Michał Kozal i św. Wincenty a Paulo – to bohaterowie konkursu literacko-plastycznego zorganizowanego przez Akcję Katolicką Diecezji Bydgoskiej oraz Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Bydgoszczy.

Jego celem było m.in. utrwalenie przesłania, jakie niosą ze sobą myśli przewodnie postaci świętych i błogosławionych związanych z Kościołem katolickim. – Bowiem w tym roku przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego biskupa Michała Kozala, patrona diecezji bydgoskiej, a święty Wincenty a Paulo jest jednym z patronów tegorocznych Światowych Dni Młodzieży – mówi Beata Marks, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Organizatorom chodziło o promowanie, pogłębianie wartości chrześcijańskich poprzez wyrażanie ich w literaturze i plastyce, a także o zachęcanie do podejmowania prób pisarskich i wyłonienie młodzieży uzdolnionej. – „Im więcej dajecie, tym więcej otrzymacie” –mówił św. Wincenty a Paulo. „Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów!” – podkreślał bł. bp Michał Kozal. Interpretacje tych słów niejednokrotnie nas zaskakiwały, stały się inspiracją, a niektóre chwyciły nawet za serce – dodała Małgorzata Rembiasz, prezes AK przy bydgoskiej parafii św. Antoniego z Padwy.

W kategorii plastycznej pierwsze miejsca zajęli: Adelajda Budakowska z ZS nr 16 w Bydgoszczy (klasa 4), Paulina Kubalewska ze SP w Dziewierzewie (klasa 5) oraz Maja Jóźwiak z ZS nr 16 w Bydgoszczy (klasa 6), natomiast w kategorii literackiej: Hanna Aleksy z dwujęzycznej SP „Butterfly School” w Toruniu. – Poprzez udział w konkursie chciałam wyrazić to, co czuję i dotrzeć z moimi przemyśleniami do rówieśników. Skupiłam się na Michale Kozalu, ponieważ zainteresował mnie jego życiorys. To, że był męczennikiem i pomimo cierpienia, podnosił na duchu wiele innych osób – dodała Natalia Pawlak, uczennica SP w Dziewierzewie, która zajęła drugie miejsce w części literackiej.

Zwycięzcom, wyróżnionym wręczono nagrody, a wychowawcom i pozostałym uczestnikom dyplomy. – Po raz kolejny propagujemy bł. bp. Michała Kozala, patrona diecezji, jak i centrum, a przez to mobilizujemy młodego człowieka, by pochylił się nad tą postacią. By bp Kozal ze swoim przesłaniem trafił do jego serca – powiedział dyrektor CEF ks. dr Paweł Hoppe. – Myślimy, by w kolejnych latach konkurs się rozwijał. Pragniemy zmobilizować młodzież, która przez pewien czas doznała uśpienia. Wychodząc do niej można zobaczyć, jakie jest jej spojrzenie na wiarę oraz wartości. Można również wywołać refleksję, która wpływa na pogłębienie relacji z Panem Bogiem oraz poczucie większej odpowiedzialności za Kościół – dodała prezes DIAK Beata Marks. – Dziękuję za inicjatywę, danie możliwości ukazania talentów młodych sióstr i braci. Gratuluję, bo wszyscy jesteście zwycięzcami – podsumował bp Krzysztof Włodarczyk.

To pod jego patronatem oraz kuratora oświaty – Marka Gralika – odbywało się wydarzenie.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print