27.10.2023

„Dziękujmy za sumienie, które pokazuje nam właściwą drogę” – podkreślił bp Krzysztof Włodarczyk, wskazując, że warto poznawać siebie w odniesieniu do Słowa, w którym jest zawarte Boże prawo.

Biskup spotkał się z mieszkańcami parafii Świętej Trójcy w Łobżenicy na wspólnym różańcu, po którym przewodniczył Eucharystii. – Dziękuję za możliwość zatrzymania się w tym miejscu, za codzienną posługę kapłanów i waszą obecność – mówił.

Wizyta ta wynikała z potrzeby serca pasterza diecezji bydgoskiej i odbyła się poza codziennymi posługami. – Dziękuję za to, że ksiądz biskup jest z nami jako pasterz i ojciec. Za świadectwo, które jest dla nas umocnieniem – dodał proboszcz łobżenickiej wspólnoty ks. Piotr Pieniążek.

W nawiązaniu do odczytanego słowa Bożego, bp Krzysztof Włodarczyk podkreślił, że wierzący musi mieć świadomość bycia grzesznikiem. Tego, że w jego wnętrzu nieustannie ścierają się dwie siły. – Pierwszą z nich jest sumienie, które pozwala odkrywać co jest dobre, a co złe. Siła, która mówi: wybieraj dobro, a odrzucaj właśnie zło. Drugą siłą jest egoizm, myślenie o przyjemności, chwilowym zauroczeniu, co jest konsekwencją grzechu pierworodnego. I pomiędzy tymi siłami trwa nieustanna walka – mówił.

Drogą wyjścia – według biskupa Włodarczyka – jest karmienie się słowem Bożym. – Warto określać, oceniać, a także poznawać siebie w odniesieniu do tego Słowa, w którym zawarte jest Boże prawo. Jedno jest pewne, że sumienie wciąż trzeba kształtować – mówił, wskazując dalej na sumienie pouczynkowe, czyli aprobujące czyny dobre, a potępiające czyny złe. – Ja się cieszę, że mam wyrzuty sumienia, które pokazują mi błąd. Pokazują, że nie tędy droga, nie warto w tym trwać. Mam zawsze ścieżkę powrotu przez Boże miłosierdzie, robię rachunek sumienia i korzystam z sakramentu pokuty i pojednania. Uznaję, że źle zrobiłem – mówił.

Dalej wskazał na sumienie przeduczynkowie, czyli takie, które nakłania do uczynienia lub zaniechania czegoś. – Chodzi o wypracowywanie wewnętrznej siły do tego, by oprzeć się pokusie, ją odrzucić. I tu znowu potrzeba umacniania się poprzez słuchanie słowa Bożego, łaskę uświęcającą – podkreślił bp, zachęcając do korzystania z duchowego kierownictwa, a nade wszystko z siły Eucharystii.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print