10.11.2023

„Ludzie wciąż będą potrzebowali Pana Boga. Nawet wtedy, kiedy wiele ideologii będzie Go wykluczało z codziennej rzeczywistości” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk.

Msza w kościele Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku zwieńczyła obchody 25-lecia Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. – Prawdziwe dzieło rodzi się z kontemplacji Pana Boga, medytacji Jego Słowa – dodał bp Włodarczyk, zwracają uwagę na triadę platońską i zawarte w niej idee prawdy, dobra, a także piękna. – Dzięki kulturze ludzie mogą komunikować się ze sobą, wyrażać siebie, wzrastać w człowieczeństwie. Mogą realizować te zadania, które otrzymali od Stwórcy – dodał proboszcz ks. Adam Andrzejczak.

Nieocenioną rolę w powstaniu powiatowych tygodni w Więcborku odegrało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które zawsze budowało na trwałych fundamentach wartości chrześcijańskich. – Stąd idea wydarzeń mających na celu wskazywanie i promowanie w kulturze tych wartości, które pomagają w duchowym wzrastaniu, skłaniają do refleksji i namysłu nad tym, co stanowi o naszym człowieczeństwie – powiedziała Zofia Świerczewska.

Prezes stowarzyszenia dodała, że tydzień kultury chrześcijańskiej miał na samym początku wymiar parafialny. – I tak niezauważenie po ćwierć wieku dotarliśmy do jubileuszowego. Jego mottem stały się słowa biskupa Jana Chrapka „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię”. Chcieliśmy nimi powiedzieć, że było warto się trudzić. Ufamy, że mimo wszystko zostawiliśmy jakiś ślad zadumy w sercach naszych mieszkańców – podkreśliła Zofia Świerczewska.

Z okazji jubileuszu powstała również okolicznościowa publikacja, której myśl przewodnia odnosi się do Benedykta XVI – „Stańcie się budowniczymi lepszego świata…, w którym przejawia się piękno ludzkiego życia”. – Mamy nadzieję, że przybliży ona te wartości, które staraliśmy się przekazać w formie wykładów, wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi – podsumowała prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Zwieńczeniem świętowania był koncert patriotyczny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Zdjęcia: Andrzej Ossowski

print