11.11.2023

„Bez Bożego błogosławieństwa skazani będziemy na klęskę, walkę, a także poczucie beznadziejności” – mówił w kontekście budowania wzajemnej pomyślności i ojczyzny bp Krzysztof Włodarczyk.

Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy była miejscem modlitwy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. – Gromadzimy się, by dziękować za wolność. Za to, że możemy żyć w Polsce, która widnieje na mapach Europy i Świata. Wreszcie, by dziękować za tych wszystkich, którzy wywalczyli nam niepodległość. Dziękujemy za tych, którzy dla ojczyzny ginęli, cierpieli, ponosili liczne ofiary, by mogła ona „wyłonić się jak feniks z popiołów” – mówił biskup.

Ordynariusz przywołał obraz młodego człowieka, który stojąc przed godłem i napisem Bóg, Honor, Ojczyzna, pomyślał „nie czaję ni słowa, o co tu chodzi”. – My „czaimy” te słowa – powiedział, dziękując za przybycie do katedry młodzieży, harcerzom, Skautom Europy. – Rozumiemy jeszcze to zdanie, przejmujemy się nim. Jesteśmy u Boga w intencji naszej ojczyzny. Bo w Nim czerpiemy siłę, tę właściwą motywację w życiu społecznym, by poprzez dar służby, miłości bliźniemu mieć honor, bo ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek. A wzór mamy w miłości i ofierze Pana Jezusa – powiedział.

„Bóg, Honor, Ojczyzna” to – jak zaznaczył bp Włodarczyk – słowa wielkie i święte. – Jesteśmy za nie odpowiedzialni przed historią i tymi, którzy przed nami odeszli, a tak bardzo pragnęli wolnej Polski i jej niestety nie doczekali. Jesteśmy odpowiedzialni także przed tymi, co przyjdą po nas, którym w tej sztafecie pokoleń mamy te nasze, polskie tradycje przekazać – mówił.

Biskup bydgoski przestrzegał obecnych przed odrzucaniem Boga z polskiej historii. Konsekwencją tej postawy będzie odrzucanie wartości, które mają budować wzajemne relacje. Wtedy już tylko prosta droga do odrzucenia honoru, jako fundamentu wzajemnych odniesień, nawet wtedy gdy bardzo się różnimy. – Kiedy zabraknie Boga i Jego błogosławieństwa, kiedy pozwolimy, byśmy stali się ludźmi bez honoru, to klęska nasza i ojczyzny będzie wielka, tak już w historii bywało. Wtedy także okaże się, że ojczyzna jest nam niepotrzebna i stanowi balast – podkreślał.

Wreszcie według bp. Krzysztofa Włodarczyka 105. rocznica odzyskania niepodległości przypomina, za jaką cenę obroniliśmy całe dziedzictwo, któremu na imię Polska. – Najpierw w czasie zaborów, aż do roku 1918. W czasie reżimu komunistycznego, aż do roku 1989. Cieszyliśmy się wolnością, niepodległością, biorąc na siebie od nowa odpowiedzialność za przyszłość złożonego w nasze ręce dziedzictwa naszych ojców. Niepodległa Polska to ojczyzna. Ale ojczyzna nabyta krwią, więzieniem, śmiercią wielu Polaków, za których się modlimy. To wspomnienie, wzywa nas do wdzięczności, ale i troski, nie tylko o niepodległą Polskę. Także o narody, które dzisiaj walczą o sprawiedliwość, wolność i niepodległość – powiedział.

Biskup Włodarczyk dodał, że to okazja do podziękowania za ojczystą ziemię, na której żyjemy, język, za wszystko co łączy. – Prośmy miłosiernego Pana, byśmy byli coraz bardziej odpowiedzialni, mądrzy i umiejętni w tym, w czym Jezus jest dla nas Mistrzem – w oddawaniu Bogu chwały. Przez to stajemy się najlepszymi dziećmi tej ziemi, budującymi jej szczęście teraz, a kiedyś w wieczności, co daj Boże – zakończył.

W katedrze wypełnionej po brzegi wiernymi modlili się także kapłani, przedstawiciele władz, służb mundurowych. Były liczne poczty sztandarowe, a oprawę zapewniła orkiestra wojskowa.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print