28.11.2023

W parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy odbyło się 27 listopada spotkanie przewodników grup i służb centralnych pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Uczestniczył w nim także bp Krzysztof Włodarczyk.

Głos zabrał ks. Igor Wichrowski, dyrektor pielgrzymki, który złożył sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania dyrektorów i kierowników pieszych pielgrzymek, jakie odbyło się w Sandomierzu. Następnie księża przewodnicy i odpowiedzialni za poszczególne zadania przedstawili sprawozdanie z pełnionych funkcji.

Obecni wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi pielgrzymki, a także przedłożyli wiele propozycji dotyczących dalszej pracy nad rozwojem rekolekcji w drodze. Na koniec głos zabrał biskup diecezji, który podziękował wszystkim za zaangażowanie, udzielając błogosławieństwa. – Pielgrzymka to nie tylko jedenaście dni, ale całoroczna praca, zaangażowanie księży, a nade wszystko pielgrzymów – dodał ks. Igor Wichrowski.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Oprac. Marcin Jarzembowski
Zdjęcia nadesłał: ks. Igor Wichrowski

print