07.12.2023

„Słowo synodalność możemy porównać do pojęć: razem, przyjaźń, czy dom. Chodzi o budowanie Kościoła relacyjnego” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk do księży dziekanów podczas spotkania w bydgoskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym.

Zostało ono zorganizowane na początku Adwentu, czyli – jak zauważył biskup Włodarczyk – czasu czuwania, modlitwy oraz intensywnej służby siostrom i braciom w parafiach i dekanatach.

Ordynariusz diecezji zatrzymał się nad hasłem roku duszpasterskiego „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Według niego jedną z najważniejszych idei, jaką wskazał Sobór Watykański II, jest właśnie uczestnictwo. – Chodzi o to, by budować wspólnotę nie tyle przez zarządzanie, co przez świadectwo. O wejście w życie wspólnoty, odkrycie zarówno przez nas, a także świeckich, że każdy jest Kościołem – podkreślił.

Biskup Włodarczyk przypomniał, że wszyscy wierzący są powołani do odkrywania pewnej roli we wspólnotach chrześcijańskich Kościoła. – Ta idea uczestnictwa ma korzenie w konstytucji „Lumen gentium”, gdzie przeczytamy, że wszyscy chrześcijanie są członkami ludu Bożego, zatem ze względu na chrzest dzielą tę samą podstawową godność – mówił.

Czy ja jako kapłan chcę być Kościołem? – to pytanie, jakie postawił biskup dziekanom, zwracając uwagę na synodalność i przeciwieństwo – klerykalizm, który – jak zaznaczył – nie jest twórczy i może niszczyć. – Wtedy zajmujemy się sobą – przestrzegał.

Dalej bp Włodarczyk za papieżem Franciszkiem powtórzył, że „pasterz ma pachnieć owcami”. By tak było, musi do nich wyjść, być wśród nich. – Z tym będzie się wiązała nasza kreatywność i misja. Nie jesteśmy sami – są z nami Chrystus i Matka Najświętsza, więc mamy odniesienie. W Nich jest nasze bezpieczeństwo – powiedział.

W spotkaniu uczestniczył m.in. ks. Sławomir Bar CM, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, dziekan, proboszcz bydgoskiej parafii św. Wincentego a Paulo. – Uczestniczyć we wspólnocie Kościoła to tak naprawdę dopuścić wszystkich do Jego budowania. Dać szansę ludziom świeckim do tego, by w tym Kościele czynnie uczestniczyli. By próbowali z nami budować prawdziwą owczarnię, gdzie nie ma my – wy – mówił.

To jedna z największych wspólnot parafialnych w diecezji, gdzie dominicantes, czyli odsetek uczestniczących w niedzielnej mszy świętej w stosunku do ogółu wiernych wynosi aż 40 procent. – Mamy ponad 25 wspólnot i wciąż powstają nowe, jak chociażby męska „Lilia”, związana ze św. Józefem. Trzeba ludziom stwarzać przestrzeń do tego, by się odnaleźli w Kościele. Należy im wciąż towarzyszyć, od tego są kapłani – dodał ks. Sławomir Bar CM.

Jeden z tematów dotyczył peregrynacji figury św. Michała Archanioła z Gargano. – Rozpocznie się ona 6 kwietnia i pierwsza jej część potrwa do 25 czerwca. Kolejna będzie miała miejsce od 1 września do 24 listopada. Święty Michał jest wielkim patronem Kościoła, więc chcemy jako diecezja, kiedy przeżywamy 20. rocznicę powstania, orędował za nami – powiedział ks. kan. Mirosław Pstrągowski, przewodniczący zespołu ds. przygotowania jubileuszu, kustosz Sanktuarium św. Rity w Bydgoszczy, gdzie zakończy się peregrynacja.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print