08.12.2023

„Poślubiasz Chrystusa jako swego Oblubieńca, otwierasz serce na prawdziwe życie” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk, który w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP konsekrował dziewicę.

Miejscem uroczystości była Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. – Mamy dziś przed sobą niewiastę, pragnącą ofiarować swoje życie na służbę Bogu. Czyni to ochotnie i radośnie. Jej gotowość jest dla nas jednym ze znaków wiary w to, że Jezus żyje, jest kochającą Osobą. Z pewnością dzisiejszy obrzęd nie jest dla niej ucieczką od życia – mówił bp.

Dodał, że wybór ten jest chrześcijańskim zobowiązaniem, podobnie jak pozostałe, wypływającym z łaski chrztu. – Zobowiązaniem radosnym, choć nie pozbawionym krzyża. Tak jest w kapłaństwie i małżeństwie, zakonie, samotnym życiu konsekrowanym, trwałym wdowieństwie, życiu niezamężnym – dodał bp Włodarczyk, podkreślając, że bez dźwignięcia Krzyża Chrystusowego zawsze zwycięży egoizm. Pasterz diecezji przypomniał, że krzyż, pod którym wiernie stanęła Niepokalana Najświętsza Dziewica Maryja, stał się zwycięstwem miłości Boga do ludzi, Chrystusa do Kościoła.

Ordynariusz bydgoski nawiązał do Adwentu, nazywając go „czasem maryjnym”. Zauważył, że Maryja jest przykładem przyjęcia Syna Bożego, który stał się człowiekiem. – Uczy nas jak mamy oczekiwać na przychodzącego Chrystusa. Wskazuje, że każda przemiana, która ma się dokonać w naszym życiu, musi być ukierunkowana na Jej Syna – powiedział, przypominając słowa: „niech mi się stanie według twego słowa”. – Ileż razy na drogach naszego życia przychodzi nam stanąć wobec Bożych wezwań, które wymagają wypowiedzenia fiat. Ileż jest sytuacji, kiedy to fiat przychodzi z trudem, wahaniem, a ile takich, kiedy nie zostaje wypowiedziane – powiedział.

Konsekracja – jak zauważył bp – jest wielkim świętem. – Pani Lubow, wpatrując się w Najświętszą Maryję Pannę, pragnie pełnić wolę Boga w codziennym życiu i w posłudze Kościołowi Bydgoskiemu – mówił, zwracając się bezpośrednio do kandydatki. – Poślubiasz Chrystusa jako swego Oblubieńca, otwierasz serce na prawdziwe życie. Twoja decyzja ważna jest nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich kapłanów, sióstr i braci zakonnych, którzy powiedzieli przed tobą: „Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś”. Łączy nas droga wyłącznej służby Jezusowi, a ze wszystkimi ochrzczonymi – wspólna droga miłości – powiedział.

Biskup przypomniał, że centrum życia dziewicy stanowią Eucharystia, adoracja, Liturgia Godzin, medytacja Bożego słowa. – Żyjemy w świecie, w którym uroczyście ogłasza się śmierć Boga. Jednak On na krzyżu zostawił nam Matkę. Bądź więc wpatrzona w Maryję, Jej Niepokalane Serce. Niech Jezus będzie jedynym skarbem, którego nikt i nic nie zdoła tobie wydrzeć – zakończył.

Lubow Sobieszczańska podkreśliła, że bycie osobą konsekrowaną w świecie jest dla niej darem oraz wyzwaniem. – Dziewica konsekrowana jest wezwana do intensywnej modlitwy, pokuty i miłości bliźniego, niejako w imieniu i w zastępstwie tych, którym sprawy Boże są obce. Pan Jezus wybrał apostołów najpierw po to, „aby z Nim byli”, później do misji. Dzięki konsekracji moje życie w pojedynkę nie jest życiem dla siebie, ale z Nim i dla Niego, jest znakiem życia przyszłego – dodała.

W diecezji bydgoskiej żyją cztery dziewice konsekrowane, które przed podjęciem wybranej drogi, przeszły formację.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print