03.02.2024

Centrum Edukacyjno-Formacyjne było miejscem spotkania animatorów Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej. Młodzi ludzie, którzy pełnią posługę w oazie, pełni entuzjazmu oraz gotowi do wspólnego spotkania, niecierpliwie oczekiwali na rozpoczęcie tego wydarzenia.

Rozpoczęła je modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, połączona z Namiotem Spotkania, w czasie którego uczestnicy rozważali słowa z Ewangelii św. Jana, dotyczące wesela w Kanie Galilejskiej.

Biskup Krzysztof Włodarczyk, który spotkał się z uczestnikami dnia skupienia, przypomniał obecnym, jak ważne jest mocne nawrócenie, opowiadając historię kobiety, która przemieniła swoje serce, mimo wrogości wobec Kościoła, świadcząc wszędzie o Ewangelii. Ordynariusz życzył animatorom, „by nie bali się głosić Ewangelii wszystkim, których spotkają oraz oddanym sercem służyli siostrom i braciom w Ruchu Światło-Zycie i nie tylko”.

Centralnym punktem była Eucharystia, w czasie której homilię wygłosił moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Paweł Ryba. Kapłan zachęcał animatorów do wierności praktyce namiotu spotkania, by mogli zrealizować słowa „Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich”. Msza św. zakończyła się błogosławieństwem gardła, charakterystycznym dla tego dnia z okazji wspomnienia św. Błażeja.

Po niej był czas w grupach dzielenia, gdzie uczestnicy mieli możliwość dzielenia się doświadczeniami, modlitwy i refleksji nad słowem Bożym. Animatorzy oazowi próbowali odpowiedzieć na różne pytania, m.in.: jakie są blokady utrudniające lub uniemożliwiające swobodne działanie Ducha Świętego we mnie, czy jak być animatorem, nie przesłaniając sobą Chrystusa?

Jak podkreślili sami animatorzy, wyrażając przy tym wdzięczność, był to czas duchowych doświadczeń, spotkań i modlitwy. „Wróciliśmy do domu wzmocnieni, pełni entuzjazmu, a zarazem gotowi do dalszej służby w Ruchu Światło-Życie i w Kościele” – dodali.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski/ks. Paweł Rybka
Zdjęcia: Organizatorzy

print