09.02.2024

„Ojczyzna to korzenie, ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowe, jakie składają się na kulturę danego narodu” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk.

Ordynariusz diecezji bydgoskiej przewodniczył mszy świętej z okazji 665. rocznicy nadania praw miejskich Pakości. – Chcę wam podziękować, że w ramach obchodów tak wyraźnie przypominacie, skąd się wszystko zaczęło, skąd wasz ród. A zrodzeni przecież jesteśmy z tej polskiej ziemi, z chrztu i z nadziei nieba – mówił bp Włodarczyk, dodając, że to moment pytań o ludzkie plany i nadzieje, ale i dostrzeżenie zagrożeń związanych z wojną wywołaną agresją Rosji Putina wobec niepodległej Ukrainy, czy niepokojące prognozy gospodarcze.

Biskup bydgoski przypomniał, że pierwsze wzmianki o osadzie targowej na wyspie na rzece Noteci pochodzą z 1243 roku. Dodał, że w 1359 roku dokonała się lokacja miasta z nadania Kazimierza III Wielkiego. – Pakość to urokliwe miasto położone w pobliżu jeziora, nazywane również „Jerozolimą Kujaw”. Jego najcenniejszym zabytkiem jest siedemnastowieczny zespół klasztorny franciszkanów-reformatów. Pakość słynie również z założonej w 1628 roku kalwarii, która jest drugą najstarszą w Polsce – powiedział.

Biskup Krzysztof Włodarczyk celowo przypomniał historię Pakości – bo jak podkreślił – w całym tym okresie kolejne pokolenia dawały dowód żywej więzi z wiarą i patriotyzmem. – Ojczyzna to nasze korzenie i cel życiowej pielgrzymki. Krótko i dobitnie połączył te dwa wymiary bł. kard. Stefan Wyszyński, który w czasie internowania w Komańczy, zapisał parafrazę modlitwy „Ojcze nasz”: „Ojcze nasz… bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i w Komańczy”. A ja chciałbym dodać: jako w niebie, tak i w Pakości… bądź wola Twoja! – mówił.

Msza św. sprawowana była w kościele św. Bonawentury. – To dobrze, że pamiętacie o tej dacie. Dobrze, że zakorzeniacie ją w świadomości młodego pokolenia mieszkańców Pakości. Niech wiedzą skąd się wywodzą, jakiego wiana są spadkobiercami – zakończył bp Krzysztof Włodarczyk.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Eugeniusz Reszkowski (uzupełnimy)

print