27.03.2024

„Niech Boża miłość wypełnia nasze serca, a błogosławieństwo towarzyszy w przeżywaniu życia, które zostało nam dane. Byśmy w tym kontekście widzieli również perspektywę wieczności” – podkreślił bp Krzysztof Włodarczyk, który przed Wielkim Czwartkiem odwiedził księży seniorów.

Spotkanie w bydgoskim Domu św. Jana Pawła II rozpoczęto od modlitwy w intencji zmarłego ks. prałata dr. Romana Kneblewskiego, a także kapłanów zmagających się z cierpieniem. – Podtrzymuje i prowadzi nas wiara w zmartwychwstanie. To, że Chrystus zwyciężył zło i szatana. Życzę, by każdy tu obecny miał siłę do dawania świadectwa o przynależności do Chrystusa. Świadectwa, że jesteśmy tymi, którzy noszą Go w sercu, zachowaniu i słowie – mówił dyrektor, ks. prałat Wojciech Przybyła.

Biskup Krzysztof Włodarczyk, przypomniał, że przez mękę, śmierć oraz zmartwychwstanie, Chrystus potwierdził i wypowiedział największą miłość Boga do człowieka. – Niech Zmartwychwstały udziela nam swojego pokoju. Niech Boża miłość wypełnia nasze serca, a błogosławieństwo towarzyszy w jak najlepszym przeżywaniu życia, które zostało nam dane. Byśmy w tej perspektywie dostrzegali także nadzieję na życie wieczne – powiedział.

Obecny – biskup senior Jan Tyrawa – zauważył, że świętowanie Triduum Paschalnego powinno stanowić przede wszystkim nawiązanie do liturgii. – Nie ma to być tylko wspominanie historii, ale uobecnienie – mówił, dodając, że w czasach naznaczonych kryzysem religii i chrześcijaństwa, nie ma innej recepty, jak powrót do początku – czyli do pierwszej Miłości – wyrażony w świadectwie. – W świadomości uczestnictwa w tym, co sprawujemy. Im więcej jest w nas tej obecności – śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, tym spokojniejsza śmierć, która przed nami. Śmierć, która jest przezwyciężana przez miłość, nadzieję w obecności, która już się rozpoczyna – powiedział.

Kapłani usłyszeli także życzenia od pracujących w domu sióstr – Służebnic Prawdy Bożej, Katechetek Rodzin. – Niech wasze serca przepełnia Boża miłość i ufność, że jesteście w Jego rękach. Przepełnia wiara, że wasze kapłaństwo ma sens, a po śmierci zawsze jest zmartwychwstanie – mówiły siostry.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print