28.03.2024

„Kapłani rozporządzają siłą potężniejszą niż polityczna, ekonomiczna czy społeczna. To realna moc Chrystusa zmartwychwstałego, która przez posługę kapłana może stać się udziałem innych – mówił w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy bp Krzysztof Włodarczyk.

We Mszy Krzyżma Świętego uczestniczyli duchowni z diecezji, wśród nich bp senior Jan Tyrawa. Wraz z nimi modlili się przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza, osoby konsekrowane i świeccy. Punktem wyjścia do rozważań podjętych przez biskupa stała się modlitwa. Jak zauważył ordynariusz bez niej, czyli bez stałego i bezpośredniego kontaktu z Jezusem, niemożliwa jest wiara, ani wierność.

Biskup Włodarczyk przywołał Ojca Świętego Franciszka, który podkreślił, że najbliższe miesiące doprowadzą kapłanów i wiernych do otwarcia Drzwi Świętych, co zainauguruje w Kościele Jubileusz. Papież ustanowił zarazem Rok Modlitwy. – Jak wskazał, będzie on poświęcony ponownemu odkryciu wielkiej wartości i absolutnej potrzeby modlitwy w życiu osobistym, Kościoła i modlitwy w świecie – mówił.

Dalej wspomniał św. Matkę Teresę z Kalkuty, która mówiła, że modlitwa jest dla kapłana pokarmem życia. „Kapłan, który się nie modli, nie może pozostawać blisko Chrystusa. Owocem modlitwy zawsze jest miłość. A jeśli kapłan nie kocha, jak innym pomoże kochać” – cytował świętą. – Modlitwa pozwala odnajdywać istotę powołania, nadaje kształt naszemu życiu. Z kolei bł. Stefan Wyszyński nawoływał kapłanów, by praca duszpasterska była prowadzona na bazie modlitwy i z niej czerpała siłę. Bowiem oddając swoje życie innym, łatwo zatracić istotę powołania kapłańskiego – dodał bp.

Ordynariusz diecezji przyznał, że wielu księży ma poczucie pustki. Nie wierzy, że dysponują realną mocą zmiany świata na lepsze, a przecież rozporządzają siłą potężniejszą niż polityczna, ekonomiczna czy społeczna. – Nasz grzech, nieudolność, nonszalancja nie przekreślają mocy Pana Boga. Musimy przyznać, że pomimo naszej małości wobec powierzonej misji, Bóg dokonuje wielkich rzeczy w życiu i naszym, i Kościoła – podkreślił.

Kapłan – jak zaznaczył – nie musi starać się być kimś innym niż jest. Nie potrzebuje udowadniać, że zna się na wielu rzeczach i podszywać pod fachowców. – Kapłan ma być ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Został wyświęcony, by działał w imieniu Chrystusa-Głowy i wprowadzał ludzi w nowe życie, zapoczątkowane przez Chrystusa – mówił.

Wreszcie kapłan to ktoś, kto czuje się kochany przez Boga nieodwołalnie i dla kogo trwanie w Bożej miłości jest kwestią życia lub śmierci. – To ktoś, kto rozumie, że Bóg złożył swój własny los w ręce człowieka, gdyż pokochał każdego z nas bezwarunkowo i na zawsze. Prowadząc siebie i innych ludzi do Jezusa, kapłan ratuje nie tylko człowieka, ale też samego Boga przed cierpieniem. Stwórca bowiem jest miłością, która cierpi wtedy, gdy ktoś z nas nie kocha lub gdy nie jest kochany – zakończył.

W czasie liturgii miała miejsce konsekracja krzyżma świętego oraz błogosławieństwo olejów chorych i katechumenów. Krzyżmo zostało zmieszane przez biskupa z wonnym balsamem, ofiarowanym przez przedstawicieli Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie.

Biskup wręczył również listy gratulacyjne kapłanom obchodzącym jubileusze przyjęcia święceń. 65-lecie świętują: ks. prałat Henryk Berka, ks. kan. Kazimierz Drapała i ks. Franciszek Sołtysiak; 50-lecie: ks. prałat Zygmunt Zaborowski, a 25-lecie: ks. dr Michał Adamczyk, ks. Krzysztof Grzywiński, ks. Aleksander Kozakowski, ks. Dariusz Kozłowski, ks. Piotr Mleczek, ks. Marcin Puziak, ks. dr Waldemar Różycki, ks. Jacek Salwa, ks. Roman Sosnowski, ks. Ireneusz Staniszewski, ks. Edward Wasilewski i ks. Dariusz Wesołek.

Księża odnowili także przyrzeczenia kapłańskie. – Dla każdego kapłana Wielki Czwartek jest dniem wyjątkowym, bo bardziej niż kiedykolwiek dziękujemy Bogu za to, że Chrystus powiedział: „Pójdź za Mną”. Posłani przez biskupa staliśmy się pasterzami owczarni parafialnych. Sami potrzebujemy ojca, który kocha i prowadzi. Dziękujemy, że świadectwem swego posługiwania pokazujesz, jak kochać Kościół, jak prostować kręte ścieżki, jak zasypywać przepaści, jak mieć dla każdego otwarte serce – mówił prepozyt Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej, ks. infułat Ryszard Pruczkowski, składając życzenia ordynariuszowi.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print