28.03.2024

„Chrystus klęka, by obmyć także nasze stopy i prosi – kochaj Eucharystię, w której jestem prawdziwie obecny. Kochaj mój Kościół, odnoś się z szacunkiem do każdego człowieka, ponieważ jego też pragnę przytulić do mojego serca” – mówił w Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej bp Krzysztof Włodarczyk.

Ordynariusz diecezji umył nogi dwunastu mężczyznom – przedstawicielom, w tym administratorowi parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy – gdzie przewodniczył liturgii. – Dziś mamy szczególną okazję wyrazić Panu Jezusowi naszą wdzięczność za sakrament Eucharystii i kapłaństwa, być może czasami przez nas niedoceniane, ponieważ w Polsce przyzwyczailiśmy się do łatwej możliwości uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej i w dni powszednie – zauważył bp, zwracając uwagę na malejącą liczbę kapłanów.

Może warto zastanowić się – jak dodał biskup – nad tym, kiedy ostatni raz dziękowaliśmy Jezusowi za możliwość uczestniczenia we Mszy świętej i za posługę kapłana w parafii? – W pewnych sytuacjach, gdy odczuwamy brak czegoś, co jest dla nas ważne, możemy lepiej docenić wartość tego. Oby nigdy nie zabrakło księży, którzy będą dla nas sprawować sakramenty, zwłaszcza Eucharystię. O to troszczy się Chrystus, który wciąż powołuje nowych ludzi do posługi kapłańskiej w Kościele. My ze swej strony możemy i powinniśmy takie osoby wspierać modlitwą, by odważnie rozeznawały i podejmowały swoje życiowe powołanie – podkreślił.

Według biskupa nie bez znaczenia jest klimat wiary w rodzinach oraz to, co i jak mówi się o kapłanach i Kościele w domach. – Od tego zależy, jakie podejście do wiary, sakramentów, posługi kapłańskiej i wspólnoty Kościoła budujemy w umysłach i sercach młodego pokolenia – stwierdził.

Biskup bydgoski przypomniał, że podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus umył uczniom nogi, pokazując im swoją wielką miłość oraz pokorę, z jaką mają podchodzić do Boga, ale także do każdego człowieka we wspólnocie Kościoła. – Jest to wskazówka i podpowiedź dla nas, byśmy z miłością i pokorą podchodzili do wielkiego daru Eucharystii, w którym obecny jest żywy i prawdziwy Jezus, także dziś działający przez wybranych kapłanów – mówił, dodając, że Wielki Czwartek jest dobrym momentem, by uchwycić wszystkie wymiary Eucharystii – jako ofiary, obecności i uczty.

Na zakończenie biskup Włodarczyk zachęcał zgromadzonych w świątyni na bydgoskim Błoniu, by rozbudzili w sobie na nowo zachwyt nad darem Eucharystii, miłość do Jezusa zawsze obecnego w Komunii świętej aż do skończenia świata. – Módlmy się szczególnie za rodziny, by będąc Bogiem silne, przekazywały wiarę w Chrystusa Eucharystycznego młodemu pokoleniu. Módlmy się za kapłanów, by wiernie wypełniali swoje powołanie, będąc autentycznymi świadkami Chrystusa, wciąż głoszącego pośród nas Ewangelię i sprawującego poprzez nich swoje sakramenty – zakończył ordynariusz.

Przedstawiciele wiernych, w tym młodzi z Liturgicznej Służby Ołtarza, złożyli kapłanom życzenia. Wśród adresatów byli m.in. – ks. prałat Henryk Berka, pierwszy proboszcz i budowniczy, obchodzący 65. rocznicę święceń oraz obecny administrator ks. Dariusz Wesołek, świętujący 25. rocznicę święceń. – Życzymy wam drodzy kapłani, abyście czerpali moc od Tego, który hojnie rozdaje łaskę gorliwości i zapału w kapłańskiej posłudze – mówili. – Dziękuję w imieniu wszystkich duszpasterzy tej parafii za życzenia. Za piękne słowa, a nade wszystko za dar modlitwy, tak bardzo nam potrzebny, byśmy byli jeszcze lepszymi świadkami Jezusa i Jego szafarzami – podsumował ks. Dariusz Wesołek.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print