13.04.2024

„Moje życie powinno być stałym rozpoznawaniem Jezusa i spotykaniem się z Nim przy łamaniu chleba. Powinno być eucharystyczne, to znaczy pełne miłości, oddania i ofiarności wobec innych” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk.

W Licheniu po raz kolejny zorganizowano rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej diecezji bydgoskiej. – Spotkanie ze Zmartwychwstałym dzięki sakramentom, a w szczególny sposób Eucharystii, staje się udziałem każdego z nas. Ma ono doprowadzić do głębokiej wiary w zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią i nad grzechem. Stanie się to wówczas, kiedy wykorzystamy wszystkie momenty utwierdzające nas w tej wierze – kiedy wysłuchamy świadectwa innych, kiedy osobiście spotkamy Jezusa, kiedy zobaczymy Jego rany, kiedy ich dotkniemy, wysłuchamy Jego zapewnienia oraz wyjaśnienia Pism – mówił w czasie homilii ordynariusz diecezji bydgoskiej.

Podczas ćwiczeń duchowych, w których uczestniczyło ponad stu rekolektantów, pod różnymi aspektami omówiony został temat cierpienia. Ksiądz dr Jakub Dębiec z archidiecezji gnieźnieńskiej wyjaśnił aspekty praktyczne liturgicznej posługi u chorych i zanoszenia im Komunii św., a w czasie Eucharystii ks. dr Mateusz Nowak skupił się na czci oddawanej przez wierzącego Najświętszemu imieniu Jezus.

Natomiast drugiego dnia poruszony został temat cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II, zawarty w liście Salvifici doloris z 11 lutego 1984 roku, w którym święty papież wyjaśnił odkupieńczy sens krzyża i śmierci Jezusa. Ostatniego dnia ks. dr Szymon Gołota wyjaśnił nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., jak chorzy, z psychologicznego punktu widzenia, przeżywają cierpienia. Także to, w jaki sposób można im w tych trudnych chwilach towarzyszyć.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Eugeniusz Reszkowski

print