19.05.2024

Bydgoski kościół św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty był miejscem uroczystości pierwszej Komunii świętej, zorganizowanej 18 maja przez diecezjalne duszpasterstwo niesłyszących. Siedmioro dzieci w otoczeniu rodzin, dyrekcji i nauczycieli Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, po raz pierwszy przyjęło Jezusa do swojego serca.

Przygotowywali się oni ze swoim duszpasterzem ks. Piotrem Książkiewiczem przez dziewięć miesięcy do wyjątkowego wydarzenia w czasie katechezy, jak i wycieczek, dzięki którym poznawali przestrzeń sakralną.

W homilii duszpasterz niesłyszących zwrócił uwagę na ważność Eucharystii w życiu chrześcijanina. Ukazał, jak częste przyjmowanie Komunii św. wpływa na codzienne funkcjonowanie w świecie oraz jak Jezus, dla którego młody człowiek czyni mieszkanie w swoim sercu, przemienia je, by było coraz bardziej święte.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Paulina Borucka

print