20.05.2024

20 maja 2024 roku odbyło się spotkanie ks. bpa Krzysztofa Włodarczyka – Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej z Rektorem Politechniki Bydgoskiej – prof. dr. hab. inż. Markiem Adamskim. Obecni byli również Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ oraz ks. prałat Przemysław Książek – Ekonom Diecezji Bydgoskiej.

Obecni podpisali list intencyjny zakładający współpracę pomiędzy Politechniką i Diecezją Bydgoską w zakresie prowadzenia praktyk inwentaryzacyjnych i plenerów rysunkowych dla studentów, a także organizacji i uczestnictwa w konferencjach, seminariach, wystawach oraz projektowania, koordynacji i realizacji wspólnych badań.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Źródło: Politechnika Bydgoska

print