Powstało w r. 1992. Celem Stowarzyszenia jest niesienie wielostronnej pomocy osobom specjalnej troski i ich rodzinom oraz kształtowanie postaw miłości do nich zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła. Docelową siedzibą Stowarzyszenia jest „Dwór Świętego Maksymiliana” w Wierzchucinku koło Bydgoszczy.

 

Siedziba: ul. Motylowa 13, 85-432 Bydgoszcz

Prezes: Andrzej J. Dorszewski (782-983-289; andrzej.pony123@wp.pl)

Strona internetowa: www.dworswmaksymiliana.org.pl

print