Stowarzyszenie założone w r. 2007 organizuje działania aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, przeciwdziała ludzkiej biedzie, promuje idee wolontariatu. Ściśle współpracuje z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”.

 

Siedziba: ul. Wełniany Rynek 5, 85-036 Bydgoszcz; 52-376-70-10, fax 52-376-70-11

Prezes Zarządu: o. Mieczysław Łusiak SJ (52-350-63-80, 609-458-608; bydgoszcz@jezuici.pl))

print